search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pluspoint Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Puzzel mee en win boek De Indische vlieger!


Deze maand stelt QV Uitgeverij vijf exem- plaren van het boek De Indische vlieger (zie pag. 51 en 53) ter beschikking om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Als u de hiernaast afge- drukte kruiswoordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 20 december per e-mail


naar pluspoint@veteranen.nu onder ver- melding van ‘prijsvraag 9’ (vergeet niet uw adres te vermelden). Een (brief)kaartje mag ook, dat stuurt u naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


Horizontaal: 1 sterke drank 6 pooldier 12 soort hond 13 deel v.e. station 15 in druppels neervallen 17 Italiaans gerecht 18 of dergelijke 19 muziekinstrument 21 academische titel 22 eikenschors 25 kloosterzuster 27 voorzetsel 28 in orde 31 loyaal 34 reputatie 35 grasmaand 37 muggenlarve 39 gloed 41 Algemeen Beschaafd Nederlands 43 nachtvogel 45 grote hoeveelheid 47 koolmonoxide 49 leemte 52 bevel 53 einder 56 huilerig zeuren 59 godsspraak 60 door water omgeven land 61 brandstof 62 deficit.


Verticaal: 1 toorn 2 tuinafscheiding 3 hetzelfde 4 vreemde munt 5 kleverig 7 waterdeeltje 8 kleine ronde vrucht 9 in mindering gebracht 10 zeer 11 koeksoort 12 test 14marterachtig dier 16miljardste deel 17 ontstekingskoord 20 Japans bordspel 23 naderen 24 karakteristiek 26 zo-even 27 dans 29 toiletgerei 30 roeipen 32moerasvogel 33 grafvaas 36 overdreven stoer 38 gaard 39 rimpelloos 40 groot hert 42 kraag 44 dierengeluid 46 politieman 48 godin v.d. overwinning 49 kuiltje op een golfbaan 50 deel v.e. trap 51 graanpakhuis 54 gebouw in Amsterdam 55 telwoord 57 loofboom 58 grappenmaker.


12 12


15 15


18 18


Uitslag van prijsvraag 7a en 7b


De oplossing van prijsvraag 7a in Checkpoint 7-2016 luidt Suite Fran- çaise. Een exemplaar van het boek From Here to Eternity gaat naar A.K. Eikelboom uit Castricum, J. Gejas uit Sellingen en A.T. Croin uit Pijnacker. De twee vrijkaartjes van de film Florence Foster Jenkins zijn naar H. Stuit uit Hoogeveen, T. Peterse uit Leusden en T. Faber uit Assen gegaan. De oplossing van prijsvraag 7b luidt Pearl Harbor. Een exemplaar van de dvd 13 Hours gaat naar P. van den Thillart uit Amsterdam, J.A. Kramer uit Hille- gom, J. Vochteloo uit Apeldoorn, J. Hottinga uit Eindhoven en K. Hoefnagel uit Urk.


36 36


34 34


41 42 41 42


47 47


53 53


12345 12345


22 22


23 23


28 29 28 29


37 37


59 59


54 54


61 61


© www.puzzelpro.nl 61 9


© www.puzzelpro.nl 61 9


30 november 2016


48 48


55 55


49 49


24 24


19 19


30 30


16 16


25 25


67891011 67891011


20 20


17 17


13 13


31 32 31 32


38 38


43 44 43 44


39 39


35 35


26 26


33 33


27 27


21 21


14 14


56 56


62 62


50 50


60 60


57 57


51 51


45 46 45 46


58 58


40 40


52 52


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. © www.puzzelpro.nl


62 13757173 48 39 62 13757173 48 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65