search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Treinkaartenregeling voorziet nog steeds in behoefte


In het maartnummer van Checkpoint hebben we alle postac- tieve veteranenpashouders gevraagd om hun mening te geven over de treinkaartenregeling. Veteranen uit dienst van Defensie hebben recht op twee keer per jaar gratis treinkaar- ten voor het bezoeken van veteranenevenementen of reünies, zodat reiskosten geen belemmering hoeven te zijn voor deel- name. In de praktijk maken vooral de veteranen van 60 jaar en ouder gebruik van deze regeling. Met de enquête wilden we peilen in hoeverre de regeling in de huidige vorm in een behoefte voorziet. Ongeveer één op de vijf veteranen die Checkpoint krijgt toe- gestuurd, nam deel aan de enquête. Het zijn vooral veteranen die al gebruikmaken van de regeling die hebben deelgenomen aan de enquête.


Met de treinkaartjes kunnen veteranen ook naar de Veteranendag in Den Haag. Foto: William Moore


Leeftijdsgroep t/m 49 50 t/m 69


70 en ouder Totaal


Uit de enquête blijkt dat de regeling nog steeds voorziet in een behoefte van een flinke groep veteranen. Ook in de nabije toekomst blijft dat zo. Er blijkt weinig steun te zijn om het budget in te zetten voor andere zaken die belangrijk zijn voor veteranen. Wel is een deel van de veteranen voorstander van een alternatieve regeling (kortingskaart voor het openbaar vervoer).


Leeftijdsgroep


Ik heb de afgelopen vijf jaar één of meerdere malen gebruik- gemaakt van de regeling.


Ik verwacht de komende vijf jaar één of meerdere malen gebruik te maken van de regeling.


Ik vind het voor mezelf belangrijk dat de huidige treinkaarten regeling (nagenoeg) ongewijzigd blijft.


Ik vind het voor andere veteranen belangrijk dat de huidige trein- kaartenregeling (nagenoeg) ongewijzigd blijft.


Ik vind dat de huidige regeling moet worden vervangen door een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een OV-kor- tingskaart die het hele jaar te gebruiken is.


Het huidige budget voor vrijvervoersbewijzen kan beter worden gebruikt voor andere zaken die belangrijk zijn voor veteranen


Veteranenpashouder (postactief)


20.340 14.941


30.248 65.529


Deelnemers aan enquête


899


3.050 8.629 12.578


Percentage dat deelneemt aan enquête


4%


20% 29% 19%


Op basis van deze peiling hebben Defensie, het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut besloten dat de bestaande regeling voorlopig in stand blijft. Wel zullen de drie partijen met de NS in gesprek gaan om de mogelijkheden te bespre- ken voor een alternatieve regeling voor wie daaraan behoefte heeft. Wordt vervolgd! (JD)


t/m 49 69%


76% 59% 61% 22% 6%


50 t/m 69 80%


85% 66% 55% 18% 4%


70 en ouder 83%


80% 66% 41% 14% 4% november 2016 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65