search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Indiëveteranen over strijd en geweld


‘Discussie over Indië bedroevend’


Speciaal voor zijn kinderen en kleinkinderen schreef Theo Masselink vijf jaar geleden een boekje over zijn ervaringen in Nederlands- Indië. “Een kleinzoon vroeg of ik nog wat over mijn belevenissen in Indië wilde vertellen. Op school had hij geleerd dat het militair ingrijpen van de Nederlandse soldaten niet zo eerlijk was. Ik moest even slikken, maar ben daarna gaan schrijven.”


Door: Marleen Wegman


Naam en leeftijd: Theo Masselink (90) Rang en functie: soldaat, motorordonnans Eenheid: 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene Wanneer in Indië: 1947-1950


Ongeschonden


“Kort na mijn opkomst als dienstplichtige op 7 novem-


ber 1946 hoorde ik dat wij het 4e Bataljon Prinses Irene gingen vormen, bestemd voor herstel van orde en vrede in Nederlands-Indië. We zaten amper een maand in Semarang, toen de eerste politionele actie begon. Toen alles weer rustig was, werden we ingescheept op een vrachtboot – wat een toestand, met baboes, kippen en geiten! – naar Soerabaja. Eind 1948 volgde de tweede politionele actie. Mijn werk als motorordonnans was niet ongevaarlijk, maar in Indië heb ik me dat nooit echt gerealiseerd. Ik had een helm en een stengun, maar die hing achter op mijn rug. Als ik die nog had moeten pak- ken, was ik toch al te laat geweest. Het kan goed zijn dat ik meerdere keren door een sluipschutter ben beschoten, maar ik heb het nooit gemerkt. Ik was en ben nog steeds blij dat ik er ongeschonden uit ben gekomen.”


Mijn


Dagelijks controleerden we de telefoonlij- nen, omdat deze vaak werden doorgesneden,


waardoor er geen verbinding meer mogelijk was met de posten. Dan ging ik op weg om berichten rond te bren- gen. Er zijn weken geweest dat ik iedere dag zeventig tot tachtig kilometer reed. Dat lijkt niet veel, maar op die slechte wegen was dat heel wat. De meeste motorordon- nansen haakten uiteindelijk af door nierklachten. Daar- naast was er het gevaar van mijnen en trekbommen. Op Oost-Java begeleidde ik een colonne. Ik reed vrij achter- aan, maar voorop liep er een carrier bij het oversteken van een brug op een mijn. Ik zie nog voor me hoe die jongens eraf vlogen. Een ging over de reling van de brug. Ik heb nog even bij hem gezeten en wat woorden met


Theo Masselink. Foto: Birgit de Roij


hem gewisseld. Toen de hospikken kwamen, was het al te laat.”


Incidenten


“De discussie over geweld in Indië is de laatste jaren veranderd, in gang


gezet door mensenrechtenadvocate Liesbeth Zegveld. Schijnbaar zijn er op West-Java dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. In Indië heb ik daar nooit iets over gehoord. Pas jaren later, als ik er bij andere vetera- nen naar vroeg, zeiden ze: ‘Ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb wel gehoord dat en dat…’ Het zijn inciden- ten die in iedere oorlog gebeuren. Ook in de burgermaat- schappij. Als je honderd mensen bij elkaar zet, zitten er altijd één of twee tussen die anders zijn. Die een ander karakter hebben of crimineel zijn. In een groep van dui- zend militairen heb je er dus ook tien of twintig tussen zitten. Het hoeven er niet veel te zijn, maar ze kunnen het voor de anderen kapot maken en de hele groep wordt er op aangekeken. Ik vind het bedroevend.”


november 2016 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65