search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te kor- ten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 9P01Mw Leenders zoekt informatie, verhalen en foto’s van haar broer Henk H.W. Leenders (r). Leenders diende als sld bij 2-4-3 RI.


Overleden 9O01 Op 6 februari jl. is A.G. Ziel op 78-jarige leef- tijd overleden. Ziel was van 1954 t/m ’60 in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij heeft destijds gevaren op o.a. Hr.Ms. Karel Doorman, Hr.Ms. Kortenaer en Hr.Ms. Giethoorn. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Her- inneringskruis. Correspon- dentie: fam Ziel, Parallelweg 10, 7102 DE Winterswijk.


Zij wil o.a. weten waar hij zoal was gelegerd. Reacties: mw Leenders, Hoboken- laan 9, 5628 VA Eindhoven, e-mail: m.deronde@chello.nl.


9P02 Simone van der Steeg zoekt oud-marinier Toine Ooms. Ooms is gelegerd geweest in Doorn en later in ’87-’88 in de Van Ghent- kazerne in Rotterdam. Zelf woonde hij toenter- tijd in Breda. Hij zal nu ongeveer 58-59 jaar zijn. Reacties: S. van der Steeg, tel: 06-29305991, e-mail: s.vandersteeg@home.nl.


9P03 Jan Dijkstra zoekt con- tact met de opvarende van ms Tegelberg die op 3 oktober 1946 naar Ned.-Indië ver- trok en aan boord voor alle aanwezigen het lied ‘Leid vriend’lijk licht mij als een trouwe wacht’ heeft gezon- gen. Reacties: H. Dijkstra (zoon), Hoefblad 17, 9461 HN Gieten, tel: 06-27318079, e-mail: henk-dijkstra@live.nl.


40 november 2016


9O02 Op 1 september jl. is Bert Groeneveld over- leden. Groeneveld was Indiëveteraan. Hij vertrok in 1946 met de 7 december divisie (parkcompagnie) naar Ned.-Indië en kwam in okt ’49 met de Kota Inten weer thuis. Hij heeft veel onderhoud gedaan aan o.a. de baileybruggen. Corres- pondentie: B. Groeneveld (zoon), Van Lyndenstraat 38, 6521BJ Nijmegen.


9O03 Op 19 september jl. is Hein (Hennie) Cuijpers op 90-jarige leeftijd overleden. Cuijpers diende als sld 1 bij 4-9 RI in Ned.-Indië. De heenreis was met ss Sloter- dijk, de terugreis was met de pakketboot Pasteur. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, ’48 en ’49 en het Draaginsigne Gewon- den. Correspondentie: W. Cuijpers (zoon), Hagens- straat 13, 6174 RM Sweik- huizen, e-mail: cuypers08@hetnet.nl.


9O04 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 23 september jl. majoor Limburgse Jagers


b.d. Leo Jans is overleden. Jans was oud-provinciaal commandant BB in Lim- burg, officier in de Orde van Oranje-Nassau, drager van de Bronzen Leeuw, het Ver- zetsherdenkingskruis, ridder in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland en het Draagin- signe Veteranen. Correspon- dentie: M.E. Jans, Assum- burg 10, 1121 EA Landsmeer.


9O05 Op 1 oktober jl. is Folkert Bosma op 91-jarige leeftijd overleden. Bosma heeft gediend bij 4-1 RI (fiere eendje) en was gele- gerd in de Johan Willem Frisokazerne te Assen. Hij heeft gediend als dpl sld en was uitgezonden van 1947 tot aug ’51. Hij heeft de 1e en 2e politionele acties mee- gemaakt op Zuid-Sumatra. Op 3 jan ’49 is hij met drie kameraden op een mijn gereden, waarbij hij de enige overlevende was. Hij was drager van het Draaginsigne Gewonden. Corresponden- tie: Y. Bosma (zoon), Gaffe- laar 11, 8802 NR Franeker.


9O06 Op 2 oktober jl. is Paul M. Wilms op 89-jarige leef- tijd overleden. Wilms heeft gediend van 4 juni 1947 tot 15 juni ’50 in Ned.-Indië op Celebes en Midden-Java. Hij diende als dpl bij sloterseen- heid 5 RS. Correspondentie: fam Wilms, Dr. Zamenhof- straat 59b, 3061 SE Rotter- dam.


9O07 Op 5 oktober jl. is Sebastianus Leonardus Kou- wenhoven overleden. Kou- wenhoven heeft gediend als dpl sld 1 bij het carrier- peloton van het 3e Bataljon Jagers, 1e div 7 dec. Hij was


drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Correspondentie: B. Kou- wenhoven (zoon), Katwijker- laan 5, 2641 PC Pijnacker.


9O08 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 7 oktober jl. officier in de Orde van Oranje-Nassau, kapitein der mariniers b.d. Joep Scham- pers is overleden. Corres- pondentie: fam Schampers, Wilde Wingerd 18, 5708 DC Helmond.


9O09 Op 12 oktober jl. is oud-KNIL’er en spoorweg- werker Frans (Fes) Sweebe overleden. Sweebe diende bij de verkennersgroep Rode Olifant en is eind 1947 inge- zet op het eiland Bali, waar zij slag hebben geleverd bij de kampong Marga. Hij was krijgsgevangene in Birma- Siam. Correspondentie: A. Kessels-Sweebe (dochter), Dr. Poellstraat 6, 6681 BV Bemmel, e-mail: acsweebe@gmail.com.


Diversen 9D01 Fokke Dijkstra wil lezers attenderen op de website www.rawahgedeh- feiten.nl. Op deze site heeft hij zijn ervaringen en belevenissen aangaande de kwestie Rawahgedeh samen- gevat. Daarnaast heeft hij op de site nog enkele andere feiten, die in dit verband van belang zijn en die hem bezighouden, genoemd. Op de site wil hij aanto- nen dat aantijgingen tegen zijn bataljon 3-9 RI onjuist zijn. Reacties: F.H. Dijkstra, e-mail: fhdijkstra@home.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65