search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Indiëveteranen over strijd en geweld


‘Elke oorlog is onzinnig’


Na de bevrijding van Zeeland in september 1944 besloot Kees Faasse zich aan te melden als oorlogs- vrijwilliger voor Nederlands-Indië. In november 1945 begon hij, 17 jaar oud, met zijn opleiding. “Bij de aanmelding had ik gezegd dat ik mijn persoons- bewijs kwijt was. Pas in augustus 1947, na ruim een jaar dienst in Indië, heb ik aan de compagniescom- mandant toegegeven dat ik had gesjoemeld met mijn leeftijd.”


Door: Marleen Wegman


Eigen vuur


“In Semarang werd ik door een jonge luitenant, hij was 25 of 26 jaar,


in dienst genomen als oppasser. Ik werd bij hem in huis ingekwartierd. De dag erna was er een patrouille naar de demarcatielijn. Ik wilde mee, maar dat mocht niet van hem. Dat is mijn geluk geweest, want hij is doodge- schoten. Het was eigen vuur. Tijdens de eerste politio- nele actie trokken we op naar Ambarawa. We kwamen terecht op een buitenpost, de Koffiepot, een koffiebran- derij bij Bedono, vijftien kilometer van Ambarawa. Iedere keer als we naar Ambarawa moesten, gingen we door vijandelijk gebied. Daar vlakbij was een vrouwen- kamp, een verschrikking. Wij zijn er nog een sergeant kwijtgeraakt.”


Chaos


“Ik ben heel lang chauffeur op een brencarrier geweest. Niemand van ons


kon rijden. Ik was op mijn 14e gaan varen, dus ik kon in elk geval sturen. Daarna ben ik bij het Pantser Afweer Geschut (PAG) gekomen. Heerlijk, met een carrier en een PAG keihard de berg af. Je moest uitkijken voor berm- bommen, maar ik had geen besef van gevaar. Daarom word ik ook boos als we als ‘moordenaars’ worden neergezet. Als dat zo is, dan zou elke soldaat een moor- denaar zijn. Wat konden ze ons nou leren in die paar maanden op de Veluwe? Je stapte in Indië van boord en wist helemaal van niets. In Indië was het een chaos: iedereen deed maar wat. Ik vind het verschrikkelijk dat die beschuldigingen maar door blijven gaan. Vreselijk!”


Bedankt


“Toch ben ik ook een keer bedankt voor mijn inzet. Een aantal jaren gele-


den had ik problemen met mijn televisie en ik belde de klantenservice van KPN. Hoe we er op kwamen, weet ik niet meer, maar de medewerker bleek een Indische


22 november 2016


Naam en leeftijd: Kees Faasse (88) Rang en functie: soldaat 1, chauffeur Eenheid: OVW Bataljon 2.7 RI Wanneer in Indië: 1946-1948


Kees Faasse. Foto: Birgit de Roij


achtergrond te hebben. Ik vertelde dat ik daar ook was geweest. Hij vertelde me dat hij me wilde bedanken. Ik vroeg hem waarom. Hij zei: voor het feit dat ik mijn leven in de waagschaal heb gesteld om zijn grootouders het leven te redden.”


Woede


“In een oorlog gebeurt van alles. Natuur- lijk zijn er kampongs platgebrand. Je gaat


met zeven, acht of tien man op patrouille en er wordt er één doodgeschoten, je vriend of je maat. Als je vanuit het niets onder vuur wordt genomen, dan is de woede daarover zo groot dat er dingen gebeuren die niet moe- ten gebeuren. Dat is het onzinnige van oorlog, van elke oorlog.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65