search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
LOU BALS WERD KORT NA DE OORLOG INGEZET IN NEDERLANDS-INDIË Een chaotische periode


Heel erg bekend is het Korps Insulinde niet. Opge- richt in maart 1942 moest het korps infiltraties gaan uitvoeren en inlichtingen verzamelen in vijandelijk gebied, vooral op Sumatra. Aanvankelijk met duik- boten en Dinghy-boten, later ook per parachute. Waar zaten de Japanners? Hoe was de stemming onder de bevolking? Uiteindelijk zou het korps in maart 1946 worden ontbonden. Het is als speciale eenheid een van de stamonderdelen van het Korps Commando- troepen. Lou Bals trad in het voorjaar van 1945 toe tot het Korps Insulinde. De start van een chaotische tijd.


Door: Christ Klep


Bals dat er mensen worden gezocht voor de NICA (Netherlands-Indies Civil Affairs). Deze organisatie moest de overgang van militair naar burgerbestuur in Nederlands- Indië gaan begeleiden. Dat leek de broers wel wat. Hun vader was bovendien nog bestuursambtenaar in Indië geweest. In Londen aange- komen, bood kolonel P. de Blieck (hoofd bureau inlichtingen voor Nederlands-Indië) nóg een optie aan: het Korps Insulinde op Ceylon. “Ook dit alternatief vond ik wel aantrekkelijk. Ik twijfelde even, maar de indrukwekkende kolonel was erg overtuigend en zo werd ik ‘geblieckt’, zoals dat heette”, vertelt Lou Bals (94). Het grootste deel van zijn opleiding kreeg Bals gedurende de zomer van 1945 in het Camp-D op Ceylon. “Het was bloedheet en zwaar”, herinnert Bals zich, “maar het was vooral genieten.” Ze roken overal een beetje aan: Maleis, springstoffen, vliegtuigherkenning, infiltratietech- nieken. “Bij een nachtelijke oefe-


H 18 november 2016


et verhaal begint in Breda, in de nasleep van de bevrijding. Daar vernemen de broers


Lou Bals. Foto: Birgit de Roij


ning moesten we geluidloos door een aangrenzende kampong sluipen. Sloeg één hond aan en direct daarna alle andere keffers. Ah, daar zijn ze weer, hoorde je de bewoners den- ken.”


Sprong boven Soerabaja De invasie van Sumatra was gepland voor najaar 1945. Een maand daar- voor zouden kleine parties worden


gedropt in de jungle. Zij moesten de locatie en sterkte van de vijand bepalen. Korps Insulinde zou ook deelnemen. Bals volgde een vier- daagse cursus parachutespringen met de statische lijn. De Japanse capitulatie maakte de geplande invasie overbodig. Nu stond het lot van de tienduizenden geïnterneer- den en krijgsgevangenen bovenaan de agenda. Het droppen van para-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65