search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Bijdrages: Gielt Algra, Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Hendrik-Jan van Tilburg en Marleen Wegman


Memorial Jan Hoiting


Gezinsbehandeling bij PTSS positief en zinvol


Foto: Jan Peter Mulder


Collega-veteranen van de in Libanon door eigen vuur om het leven gekomen Jan Hoiting organiseerden 33 jaar na dato een herdenking. Die vond plaats op 5 oktober op begraafplaats Selwelderhof in Groningen, waar Hoiting begraven is. Er waren ook nabestaanden aanwezig met wie de Libanonveteranen sinds enkele jaren contact hebben. Libanonveteraan Jan Willem Waitz, die bij het ongeluk aanwezig was, vertelde in zijn speech over die noodlottige dag dat Hoiting als boordschutter YP op post 7.13 B zat en omkwam door friendly fire. “Wij zijn als Dutchbatters/ Unifillers Jan nooit vergeten en zijn trots om met hem gediend te hebben. Maar realiseren ook dat de familie en Jan het hoogste offer hebben moeten brengen en dat het een enorme impact moet hebben gehad.” (LvD)


Chinook-transporthelikopters in Mali. Foto: ministerie van Defensie


Zowel veteranen, hun partners, hun kinderen als experts beoordelen deelname aan gezinsbehandeling als positief en zinvol voor het verminderen van de negatieve effecten van PTSS-klachten op het gezin. Dat is de belangrijkste conclu- sie van een onderzoek van het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN). Het centrum deed onderzoek naar de gevolgen van een uitzending op het gezin van Nederlandse militairen waarbij PTSS is vastgesteld en hun beleving van de zorg. Het onderzoek kwam tot stand dankzij de samen- werking van PTC ZN met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) die het onderzoek ook mede financierde. Vanwege de beperkte onderzoeksgroep zou Defensie breder onderzoek moeten laten doen binnen de doelgroep, zo luidt een aanbeveling. In de komende periode zullen de BNMO, het PTC ZN en andere ketenpartners van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) zich inzet- ten om de aanbevelingen te realiseren. (JR)


Missie Mali verlengd


Begin oktober heeft de ministerraad besloten dat Nederland ook in 2017 een bijdrage zal leveren aan Minusma, de VN- missie in Mali. De missie gaat door met ongeveer 290 mili- tairen, op dit moment zijn dat er 375. Zij blijven zich vooral richten op het verzamelen en analyseren van inlichtingen. Nederland is sinds 2014 actief in Mali en heeft eerder dit jaar al taken overgedragen aan andere landen. De missie wordt dus verlengd, maar zonder de helikoptereenheid. De zeven helikopters en ondersteunend personeel worden begin 2017 naar huis gehaald, vooral vanwege slijtage aan het materieel en een gebrek aan vervan- gend onderhoudspersoneel. Momenteel wordt er met andere landen gesproken over een vervanging van de helikopters. Het kabinet gaat uit van een naadloze overdracht, maar op dit moment zijn er nog geen toezeggingen van landen die helikopters kunnen leveren. De vakbonden heb- ben laten weten dat onder- steuning door helikopters wat hen betreft een voor- waarde is voor de missie. De helikopters zorgen voor luchtsteun en ze brengen gewonden binnen een uur naar een militair hospitaal. (LvD)


6 november 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65