This page contains a Flash digital edition of a book.
Zoektocht naar rechthebbenden Birma- Thailandclaim


Defensie schond zorgplicht Libanonveteraan


De Centrale Raad van Beroep bepaalde half december dat Defensie de zorgplicht voor Libanonveteraan Christian Kriznaric heeft geschonden (zie ook Checkpoint 9-2015). Kriznaric raakte 25 jaar na zijn uitzending in de problemen. Hij raakte uiteindelijk zijn baan kwijt en werd behandeld voor PTSS in het Sinai Centrum. Hij bouwde een schuld op voor een zes jaar durende interne behandeling. De raad stelde in haar uitspraak: ‘Er was sprake van een combinatie van gebrek aan zorg vóór, tijdens en met name na de uitzending. Pas in 2007 toen alle Libanonveteranen zijn benaderd, is aantoonbaar nazorg aangeboden.’ Er is niet gebleken dat aan de veteraan voldoende voorlichting over psychische klachten is gegeven of dat er tijdig hulp is ingeschakeld. Daarom wordt Defensie aansprakelijk gesteld voor de schade. Volgens Defensie kregen de veteranen na Libanon meerdere brieven met informa- tie over psychische klachten, maar veel veteranen zeggen die niet ontvangen te hebben. Volgens de raad is er geen begin van bewijs geleverd dat de brieven ook daadwerkelijk verstuurd zijn. Het is voor het eerst dat de hoogste bestuursrechter oordeelt dat Defensie aansprakelijk is voor de schade door PTSS van een Libanon- veteraan. Advocaten verwachten dat dit de lopende zaken van Libanonveteranen zal versterken, hoewel elke zaak anders is. Voor de zaken geldt een verjaringster- mijn. Veteranen bij wie PTSS is vastgesteld, moeten binnen vijf jaar aan de bel trek- ken. Inmiddels heeft een groep van vijftig Libanonveteranen uit het noorden van het land zich verenigd om ook een schadevergoeding te eisen. (LvD)


De Birmaspoorweg in 2012. Foto: Linde van Deth


De stichting Task Force Indisch Rechts- herstel (TFIR) roept nabestaanden en familieleden op zich te melden als hun vader, opa, oom, broer, neef of een ander familielid als dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn heeft gewerkt. TFIR onderzoekt in samenwerking met advo- caat Liesbeth Zegveld of een groeps- claim voor de Birma-Thailanduitkering bij de Nederlandse staat kan worden ingediend op basis van indexatie en rente over zestig jaar (zie ook Check Up 7-2015). Toen Nederland na de oorlog de spoorlijn aan Thailand verkocht, was een deel van dat geld bedoeld als compensatie voor het werk dat krijgsge- vangenen hadden verricht aan de zoge- noemde Dodenspoorlijn. Een bericht dat daarover in 1954 in diverse kranten verscheen, werd maar door een beperkt deel van de overlevenden en erfgena- men gezien. Van de 17.391 Nederlandse ex-dwangarbeiders aan de Birma-Siam- spoorweg zijn inmiddels 15.102 namen bekend (zie http://bit.ly/1BPfXDv). TFIR probeert de ontbrekende namen zoveel mogelijk in kaart te brengen. (JR)


Info en aanmelding: www.tfir.nl of TFIR, Postbus 764, 3500 AT Utrecht.


Ministers op bezoek bij militairen in Mali en Irak


Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp en de ministers Hennis van Defensie en Dijsselbloem van Financiën tijdens hun kerstbezoek aan Nederlandse militairen in Mali. Begin januari bezocht minister Hennis samen met vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher Nederlandse militairen in Irak. Foto: ministerie van Defensie


januari-februari 2016


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65