This page contains a Flash digital edition of a book.
Kracht Een jaar of zeven geleden barstte de bom tussen haar en haar vader. “We kregen een enorme ruzie waarin ik heel rustig heb gezegd dat ik niet langer zijn rugdekking kon zijn.” Ze zocht en vond hulp bij maat- schappelijk werk van de Basis en werd doorgestuurd naar het Sinai Centrum. “Die gesprekken hebben me doen inzien dat ik kenmerken vertoonde van een tweede generatie oorlogsslachtoffer. De gesprekken hebben ervoor gezorgd dat ik mijn boosheid kwijt ben en hebben mij ook laten inzien dat ik mijn ervarin- gen positief wil inzetten. Het heeft mij sterk gemaakt en dat wil ik graag inzetten om anderen te helpen.” Inmiddels heeft ze de opleiding tot nuldelijnshelper en de opleiding Verlieskunde met succes afgerond. Dat ze persoonlijk heeft ervaren wat oorlog met een mens doet, is ook de reden van haar werk voor War Child. Bij bedrijven die acties doen voor War Child geeft ze als voor- lichter presentaties, waarbij ze ook vertelt over haar persoonlijke drijf- veer. “War Child zet zich in voor kinderen. Zij hebben nog veerkracht om ondanks hun ervaringen het positieve te laten overheersen. Mijn vader heeft het in het begin moei- lijk gehad met mijn inzet voor War Child. Het was voor hem misschien confronterend om de gevolgen die een oorlog heeft voor kinderen onder ogen te zien. Nu vindt hij het bijzonder dat zijn dochter oorlogs- kinderen helpt.”


Veteranen Door haar vaders luchtmachtverle- den heeft Aleid contacten binnen dat krijgsmachtdeel en ze is op persoonlijke titel dan ook bezig om vanuit daar acties te genereren. “Ik heb contact met de basis in Leeu- warden en die hebben al acties voor ons gedaan. Ook de Koninklijke Luchtmacht Kapel zet zich actief in voor War Child. Op persoonlijke titel probeer ik ook militairen en veteranen en War Child met elkaar in contact te brengen. Ik denk dat zij erg goede ambassadeurs voor het werk van War Child zouden kunnen zijn. Zij weten immers waarom je geen oorlog moet voeren. Zij gaan om vrede en veiligheid te herstellen. Bovendien moeten zij soms weg uit het uitzendgebied, terwijl het nog geen vrede is. Dat kan een motivatie


Aleid Kaijzer tijdens haar werk voor War Child bij de opening van een tentoonstelling in het Arnhems Museum.


zijn om zich in te zetten voor War Child. Medewerkers van War Child gaan altijd pas weg als ze niet meer nodig zijn, voor militairen geldt dat noodgedwongen vaak niet.”


Move Forward Op dit moment zijn er veel gelden nodig omdat War Child zich van- wege de vluchtelingencrisis voor het eerst ook voor kinderen in Nederland inzet, samen met UNI- CEF Nederland en Save the Child- ren. Met het project Move Forward is Nederland voor War Child het twaalfde projectland, naast onder meer landen als Libanon, Afghani- stan, Irak en Soedan. Momenteel verblijven bijna 14.000 gevluchte kinderen in circa tachtig opvang- centra in Nederland. Voor hen zul- len op een vast moment in de week


recreatieve activiteiten als sport, spel, dans en toneel georganiseerd worden. Hierbij kunnen de gebo- den structuur en de activiteiten de kinderen helpen bij de verwerking van hun oorlogservaringen. Begin 2016 starten de organisaties op vijf opvanglocaties in Nederland. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen wordt het pro- ject uitgerold naar zoveel mogelijk locaties. “Als War Child móeten we ook in Nederland vluchtelingenkin- deren helpen. Dat zijn we aan onze stand verplicht. We doen het bij- voorbeeld ook in Libanon, dus dan hier ook. Voor de realisatie van dit project is de fondsenwerving heel belangrijk”, zegt Aleid. “Daar zijn we ontzettend hard mee bezig.”


www.warchild.nl januari-februari 2016 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65