This page contains a Flash digital edition of a book.
Samen met Veteranen wonen op een landgoed


Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een open dag in 2016 op 7 maart, 6 juni, 5 september en 21 november.


Het Koninklijk Tehuis voor Oud- Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem organiseert open dagen voor wie overweegt in het militair tehuis te gaan wonen. U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners. U wordt geïnformeerd, over alle voorzieningen en de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.


Kijk voor de toelatingsvoorwaar- den op www.bronbeek.nl of vraag een informatiemap aan. Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname van veteranen.


Contact: Zorgmanager Bronbeek Arnhem T (026) 3763555


Speciale aanbieding voor veteranen met (klein)kinderen Het sprookje van de dappere ridder


Slechts € 9,95


In het kinderboek Het sprookje van de dappere ridder. Over een oorlog die nog jarenlang doorging nadat hij al voorbij was wordt voor kinderen van 5 tot 10 jaar op speelse en heldere wijze uitgelegd welke gevolgen een oorlog- of vre- desmissie kan hebben voor militairen. Het sprookje vertelt het verhaal van een ridder die door zijn koning wordt ingezet in een oorlog en die geprezen wordt voor zijn dap- pere optreden. Maar als hij na de oorlog terugkeert naar zijn gezin, krijgt hij zijn harnas niet meer uit en ook de koning kan hem niet meer helpen. Thuis is alles anders geworden, want er wordt niet meer – zoals voor de oorlog – gelachen en gedanst. De ridder vlucht steeds meer in de drank, totdat zijn jonge dochter het niet langer meer kan aanzien.


i.p.v. € 13,95 Bestel rechtstreeks bij QV Uitgeverij!


Dit doet u door overmaking van € 9,95 (dat is incl. verzendkosten binnen Nederland) op IBANnummer NL 14 ABNA 542290448, t.n.v. QV Uitgeverij te Nijmegen, o.v.v. Kinderboek en uw naam, adres en woonplaats. Na bij- schrijving op deze rekening ontvangt u het boek per post. Info: 024-3243653.


Of bestel via de webwinkel: www.qvuitgeverij.nl 56 januari-februari 2016


Rijk geïllustreerd met prachtige tekeningen van Milan Čolovič Het sprookje van de dappere ridder is geschreven door Boris Djurovic en vanuit het Servisch-Kroatisch vertaald. Djurovic is psycholoog en werkte vier jaar lang in het traumacentrum van Novi Sad. Daar behandelde hij oorlogsveteranen en hun gezinsleden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65