This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen wor- den geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


Punt uit! Ik lees uw blad altijd wat later omdat ik het van een ‘veteranenbuurman’ krijg, de heer Rob Terlouw uit Rotter- dam. Begin deze week las ik Check- point 9-2015 en moest zo vreselijk lachen om Punt uit! op de laatste blad- zijde naast het colofon.


Vliegend evangelie Dank voor het mooie interview (Check- point 10-2015) met mijn oude ‘baas’. Ik mocht voor hem werken in Neder- lands-Indië als Assistent Geestelijke Verzorging Protestanten. Het was een mooie tijd toen om samen iets te doen voor de mannen van de ML. Ik heb zeer regelmatig nog contact met hem en zijn vrouw en ben een aantal malen op bezoek geweest. We zijn nu goede vrienden van elkaar als 90-jarigen.


H. Groenewegen, Hoorn


Oud en jong (2) Wat de Tilburger Van Diessen (Check- point 10-2015) schrijft over de houding van de jongere veteranen klopt wel, maar gaat ook op voor de oude man- netjes in blazer met baret. Ikzelf draag geen blazer en baret, maar merk op veteranendagen weinig contact tussen oude en jongere veteranen. Ik heb veel respect voor de mannen en vrouwen die nu op missie gaan, maar als ik ver- gelijk wat zij aan uitrusting en bewa- pening hebben in vergelijking met wat wij, meer dan vijftig jaar geleden, had- den, waren wij maar povere soldaten. Wat ik komisch vind, is dat wij Nieuw- Guineasoldaten van het laatste uur, na 15-8-1962, onder toezicht stonden van blauwhelmen, terwijl de jongere veteranen van nu, als blauwhelmen, toezicht houden.


H. van de Ven, Berkel-Enschot


Als Rotterdamse heb ik natuurlijk ‘iets’ met onze Rotterdamse mariniers en heb ik ook op zeer bescheiden wijze financiële steun aan de Rowing Chal- lenge verleend. Ik vond overigens dat er op onze televisiekanalen beslist meer aandacht aan besteed had mogen worden, zeker gezien de eer die onze (oud-)mariniers in Londen te beurt is gevallen. Als half-Nederlandse/ half-Britse en ook nog eens docente Engels zag ik Punt uit! en bedacht me dat ik alleen maar kan hopen dat al uw lezers de uitdrukking ‘Maak dat je moeder wijs’ in het Engels kennen (u kent hem waarschijnlijk wel): Tell that to the Marines! Dubbelop grappig dus. Alles in de cartoon was doordacht, geweldig gewoon, bedankt. Veel suc- ces verder met uw blad. Als bestuurs- lid van the Royal British Legion, Hol- land Branch voel ik mij toch ook een beetje bij de Nederlandse veteranen betrokken.


Elsa E. van Gelderen, Rotterdam


Uitgebreid onderzoek Nederlands-Indië (7) Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer F.J.J. Berings uit Utrecht (Checkpoint 10-2015) kan ik het volgende mededelen. Er bestaan namelijk officiële foto’s van afge- slachte en/of geëxecuteerde Neder- landers uit de Bersiap-periode. Deze zijn gemaakt door leden van het team van de Militaire Gravendienst uit Bandoeng dat onder meer belast werd met de opsporing en opgraving van vermoorde slachtoffers uit de Bersiap-periode. Enkele locaties die ik mij uit de verhalen kan herinne- ren zijn: Tjimboeloeit, de gevange- nis Soekamiskin buiten Bandoeng, Tjikoedapateuh en Dajoekoloth. Deze foto’s dienden ter identificatie van de slachtoffers en tevens opsporing van de moordenaars. De plaats en/of de graven werden namelijk aangewezen door familieleden of de bevolking. In sommige gevallen waren de namen


Dichters door de oorlog (pag. 10 t/m 12) Het artikel is geschreven door Gielt Algra.


‘Durf je te laten zien’ (pag. 26 en 27) Jolanda Bosch is oud-voorzitter van het Defensie Vrouwen Net- werk.


Checkpoint 9-2015 Veteraan in beeld (pag. 4 en 5) De vlag op de foto – de zoge- noemde Rotterdamse Geus, een afgeleide van een geus die voorop een schip wordt gevoerd – symboliseert de samenwerking tussen Rotterdam en het Korps Mariniers (rood-wit-blauw van Nederland, groen-wit-groen van Rotterdam en het logo van het Korps Mariniers).


van de moordenaars bekend die, als men geluk had, werden opgespoord. De slachtoffers werden herbegraven op het ereveld Pandu bij Bandoeng. De vindplaatsen van de lijken en andere specificaties werden vastgelegd, uitge- typt en met de foto’s opgeslagen. Het hoofdkantoor van de Militaire Graven- dienst bevond zich op de hoek Oran- jeplein-Riouwstraat. Het bijkantoor was gevestigd op de hoek Riouwstraat- Tjihapitweg. Deze dienst werd ook belast met het opsporen, identificeren en herbegraven van burgerslachtoffers uit de Bersiap-periode. De Militaire Gravendienst zorgde daarnaast voor het laten ontwerpen van de militaire erevelden en de herbegrafenis van de gevallen militairen in de archipel. Eind 1948/’49 waren dat er 22. Een en ander zal ongetwijfeld in een militair archief te vinden zijn.


F. Brandenburg van den Gronden, Zoetermeer


Aanvulling en correcties


Checkpoint 10-2015 Generaal-majoor b.d. Cees Nicolai overleden (pag. 7) Ten onrechte is gemeld dat Nico- lai twee verzoeken om luchtsteun afwees. Formeel ging hij daar niet over.


januari-februari 2016


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65