This page contains a Flash digital edition of a book.
DOCHTER VAN INDIËVETERAAN ZET ZICH IN VOOR WAR CHILD


‘Geen betere ambassadeurs


dan veteranen’


Zowel de vader als de moeder van Aleid Kaijzer (46) is veteraan. Haar vader hield aan zijn uitzending klachten over en dat had ook zijn weerslag op haar leven. Omdat ze uit eigen ervaring weet hoe verwoestend oorlog is voor een mens, zet zij zich in voor War Child én voor veteranen. “Ik wil dat wat ik in mijn rugzak heb meegekregen, eruit halen, aanpakken en als kracht zien en vervolgens positief inzetten. Het is mijn ‘waarom’.” Vanwege de huidige vluchtelingencrisis gaat War Child zich ook binnen Nederland voor vluchtelin- genkinderen inzetten met het project Move Forward.


Door: Linde van Deth Foto’s: privécollectie Aleid Kaijzer


Toen de vader van Aleid op 21-jarige leeftijd terugkwam uit Nederlands- Indië had hij acht jaar oorlog ach- ter de rug. Hij maakte de Tweede Wereldoorlog bewust mee. Zijn vader was al jong overleden en hij woonde alleen met zijn moeder in Arnhem. Zij was actief binnen het verzet en ze hadden een joodse onderduiker in huis. “Na de Tweede Wereldoorlog moest hij als 18-jarige dienstplichtige naar Indië, dus zat hij opnieuw in een oorlog. En toen hij terugkwam, was er geen opvang, geen luisterend oor en geen begrip.” Op latere leeftijd ontmoet hij Aleids moeder, die als verpleegkundige in Nieuw-Guinea heeft gewerkt en ook de veteranenstatus heeft. “Dat was een voordeel. Zij kende de tropen,


ze kende het militaire leven en ze begreep mijn vader. Hij heeft na Indië kort ander werk gedaan, maar is daarna bij de luchtmacht gegaan en daar tot zijn pensioen gebleven. Een militair in hart en nieren.”


Verwoesting “Die acht jaar oorlog hebben hem gevormd. Van zijn 13e tot zijn 21e


was er angst en ontbrak een gevoel van veiligheid. Oorlog werkt vernie- tigend en verwoestend en wanneer er geen goede hulpverlening is, kan dit generaties lang doorwoeke- ren. De oorlogsjaren hebben mijn vader de rest van zijn leven parten gespeeld. Ook nu nog, op zijn 88e. Ik ben enig kind en heel beschermd opgevoed. Ik hoorde altijd: pas op Aleid, de wereld is slecht, mensen deugen niet! Hij wilde alles onder controle houden. Hij bepaalde wat goed was voor mij, dan had hij over- zicht en betrekkelijke veiligheid. Hij had en heeft het beste met mij voor, dat weet ik nu, en ik heb altijd geweten dat er iets speelde wat met de oorlog te maken had, maar ik begreep de plotselinge boosheid en extreme voorzichtigheid niet.” De meiweek was altijd ontzettend bela- den, evenals de tijd rond kerst toen in 1948 de tweede politionele actie in Indië plaatsvond. “Ik heb jong geleerd de stemming aan te voelen, ik paste me aan. Laverend leren leven, gewenst gedrag vertonen. Zijn oorlog werd ook mijn oorlog.” Toen ze 18 was, zouden ze een terugkeerreis maken, maar haar vader stortte de avond daarvoor in en het ging niet door. De herinnerin- gen kwamen in alle hevigheid terug. Inmiddels is Aleid zelf twee keer teruggegaan. In 1996 reisde ze langs de plekken in Sumatra uit zijn ver- halen en vorig jaar bezocht ze ere- veld Menteng Pulo in Jakarta, waar ze klaprozen legde voor haar vader en zijn omgekomen kameraden. “Ik vond het heel emotioneel. Wat me raakt, is het besef hoe afschuwelijk het is dat mijn vader als kind in de oorlog terecht is gekomen. Daarna kom je terug in een land in weder- opbouw en is er niemand die naar je luistert. Dat je dan toch je leven oppakt en doorgaat, daar heb ik zo’n diep respect voor.”


Aleid Kaijzer op Menteng Pulo. 18 januari-februari 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65