This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Boek De doofpotgeneraal verboden Het boek De doofpotgeneraal van Edwin Giltay mag niet meer worden ver- kocht. De rechtbank in Den Haag stelt daarmee een oud-medewerkster van de Militaire Inlichtingendienst (MID) in het gelijk die vindt dat haar goede naam door het boek is aangetast. De doofpotgeneraal kwam bijna anderhalf jaar geleden uit en handelt over een interne strijd binnen Defensie die zou zijn ontstaan rond het beruchte fotorolletje met beelden van Moslimmannen die door Servische militairen in 1995 in Srebrenica zijn vermoord. De ex-medewerker van de MID (tegenwoordig de MIVD) vindt dat Giltay haar in het boek foutief heeft beschreven. Ze zegt dat ze bij de dienst een administratieve baan had en niets te maken had met inlichtingenzaken. Verder staat er volgens haar in het boek ten onrechte dat ze ‘loslippig en bab- belziek’ was. De rechtbank geeft haar gelijk en wijst er bovendien op dat de vrouw niet de gelegenheid heeft gekregen om de inhoud vooraf te lezen. De schrijver, die ook een spreekverbod over de zaak kreeg opgelegd, is in hoger beroep gegaan. (FL)


Stand van zaken thuisfront onderzocht


Uitreiking eerste exemplaar boek Ben Bouman over Indië


Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) reikte Marion Leusink het eerste exemplaar van het boek Succes in een verloren oorlog van haar stiefvader, wijlen brigadegeneraal b.d. dr. Ben Bouman, uit aan de voormalige voor- zitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet. Daaraan voorafgaand hield medewerker van het Veteraneninstituut Jeoffrey van Woensel een inleiding over de totstandko- ming van het boek, waar hij een belangrijke bijdrage aan geleverd heeft. Bouman, die na zijn functioneel leeftijdsontslag promoveerde als historicus, beschrijft in het boek de strijd in het naoorlogse Nederlands-Indië waar hij als nog jonge luitenant aan deelnam (zie ook pag. 29). Bouman schroomt daarbij niet om te wijzen op de onrechtmatige wijze waarop de strijdende partijen elkaar soms bestreden. Zo komt hij volgens Van Woensel tot een genuanceerd beeld waarin hij zijn eigen ervaring in Indië en zijn militaire kennis mengt met zijn reflecties als historicus. Om aan te geven dat Bouman zonder wrok terugkijkt op zijn ervaringen in voor- malig Nederlands-Indië eindigde Van Woensel met een citaat uit het boek. ‘Persoonlijk denk ik, ondanks de terug- blik op een ‘verloren oorlog’, met vol- doening terug aan onze Indiëtijd bij het zo succesvolle 6e Regiment Veldartil- lerie. Bijvoorbeeld aan de vele acties en de ontlading na afloop ervan in de bat- terijkantine, vooral na gevechtscontact met de tegenstander.’ Verbeet, zelf ook dochter van een Indiëveteraan, nam het boek uit handen van de stiefdoch- ter van de in april vorig jaar overleden Bouman in ontvangst met de woorden: “Voor onze vaders!” (FL)


De periode tijdens en rondom een uitzending van een militair is voor achterblijvende familie en vrienden belastend. Maar het leidt meestal niet tot serieuze problemen. Dat concludeert de Nederlandse Defensie Academie in haar rapport Thuisfrontcheck. Wat valt er nog te winnen? De onderzoekers stel- len dat het in algemene zin goed gaat met deze groep. Ze onderstrepen het belang van heldere, goede communica- tie. En van maatwerk, bijvoorbeeld voor het thuisfront van militairen die niet in een groep, maar individueel op uit- zending gaan. Ook is er volgens hen een meer duidelijke definitie van het begrip ‘thuisfront’ nodig. Los van het onderzoek nam Defensie al initiatieven in de zorg voor het thuis- front. Zo komt er meer aandacht voor hen op defensie.nl/thuisfront en start de landmacht voor deze groep een proef met een Facebookpagina. Verder waren er thuisfrontconferenties voor relaties van militairen die behoefte hadden aan kleinschaliger contact. Ook komt er een nieuw boekje voor jonge kinderen en was er een survivalweekend voor de oudere jeugd. (JR)


Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer


Gerdi Verbeet (r) en Marion Leusink met het boek van Ben Bouman. Foto: Karin Stroo


8 januari-februari 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65