This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 17 / januari-februari 2016 / nummer 1


Nieuwjaarsduik voor Veteraneninloop-


huis Arnhem Op nieuwjaarsdag hebben ongeveer 320 mensen meegedaan aan de 15e Nieuw- jaarsduik in de Rijkerswoerdse plassen tussen Arnhem en Elst. Zij haalden hiermee een bedrag van € 1.400,- op voor het Veteraneninloophuis in Arnhem. De watertemperatuur was 6 graden, maar door de dikke, laaghangende mist bleef de temperatuur op het droge steken op slechts 4 graden. Vanuit het Veteranenin- loophuis waren twaalf vrijwilligers bij de organisatie van de duik betrokken. (MW)


Punt uit!


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Voor alle vragen van veteranen over zorg of bijvoorbeeld de veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteranenloket Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340000 e-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, tel: 088-3340050


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974 e-mail: checkpoint@veteranen.nu


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Jaus Müller, Nelleke Rienstra, Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Leo van Bergen, BNMO, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Dagblad van het Noorden, Jacco Duel, Jean-Pierre Geusens, Alex Groothedde, Irene Hansen, Barry Hofstede, Henk Hokke, Rende van de Kamp, Erik Kottier, ministerie van Defensie, Jos Morren, Heidie Mulder, Jan Peter Mulder, Rijksvoorlichtingsdienst, Emma Ringelding, Trees Ruijs/WBooks, Hein Scheffer, John Serton, Spaarnestad, Karin Stroo, Gerrit Valk, Marleen Wegman en Jarg Woldhuis


Plaatsing vacatures en aanbiedingen voor veteranenpashouders: Stichting Onbekende Helden, t.a.v. Jasper Schoenmakers, tel: 06-505 739 09 (alleen op dinsdag- en donderdagochtend), e-mail: info@onbekendehelden.nl, internet: www.veteranenpasvoordeel.nl.


Vormgeving en prepress: Anima communicatie & vormgeving, Nijmegen


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 2-2016 (vanaf 4 maart) o.a.: • EU-missies


• Uitkomsten opinieonderzoek over veteranen


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


januari-februari 2016 63 63


Foto: Marleen Wegman


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65