This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In V


oor mij als kind van een (Indië)veteraan was het natuurlijk een feest om aan dit the- manummer te werken. Hoewel mijn vader tamelijk zwijgzaam was over zijn verleden


als militair in Nederlands-Indië, zijn mij toch veel invloeden daarvan bijgebleven. De nasimaaltijden die thuis zeer frequent op het menu stonden, flarden nos- talgische liedteksten en natuurlijk de spannende anek- dotes gevisualiseerd door enkele kleine zwart-witfoto’s uit de Indische archipel. Net als mijn vader heb ik er niks ernstigs aan overge- houden, maar zoals u in deze editie ook kunt lezen, is dat niet altijd het geval. Gelukkig kunnen veel (klein) kinderen van veteranen daar ook weer een positieve draai aan geven. Wat ook duidelijk wordt uit alle ver- halen in deze Checkpoint, is dat het thuisfront meer aandacht verdient. Bij veel organisaties die zich met veteranen bezighouden lijkt dat besef inmiddels ook doorgedrongen. In Checkpoint zullen we vanaf dit nummer structureel aandacht besteden aan kinderen van veteranen met onze nieuwe rubriek Checkpoint Junior. Dat is ook de naam van het leeuwtje dat schreeuwt om brieven, tekeningen en foto’s waarmee kinderen kunnen laten weten wat ze ervan vinden dat hun vader of moeder veteraan is. Voor jongere lezers starten we ook met een strip die de avonturen vertelt van een Nederlandse militair die recent op missie was in Mali.


Met medisch polemoloog Leo van Bergen hopen we vanaf dit nummer een waardige opvolger te hebben gevonden van de vorig jaar overleden columnist Leon Wecke. Voorts hebben we eind vorig jaar afscheid genomen van de rubriek Monumentaal waarin de inmiddels wereldwijd bekende Martin Roemers vijf- tien jaar lang zijn fotografische blik gaf op symbolen die opgericht zijn om te herdenken. Dat verlies wordt deels gecompenseerd door de vaste fotorubriek Vete- raan in beeld, die al vanaf juli de redactionele kolom- men van Checkpoint opent.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint.


Inhoud


12


20


4 Veteraan in beeld Fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Missie MAX Familiedag uitgezonden militairen


12 ‘Afscheid van mijn jeugd’ Interview Trees Ruijs


15 Viewpoint Van Bergen Nieuwe column


16 Dochter van een Indiëveteraan ‘Meer voorlichting over PTSS’


18 Dochter van veteranen Inzet voor War Child


(Klein)kinderen


20 Kinderen van Maligangers Invloed van uitzending


‘Een half miljoen anjers op Veteranendag’


De Veteraan: strijder onder de bieren januari-februari 2016 nr 1


Thuisfront neemt afscheid van een militair die op uitzending gaat naar Mali. Foto: ministerie van Defensie


2 januari-februari 2016


22 Veteraan, hoe gaat het met u? Onderzoek


Illustratie: Trees Ruijs/WBooks


Foto: Dagblad van het Noorden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65