This page contains a Flash digital edition of a book.
DOCHTER INDIËVETERAAN EN ECHTGENOTE VAN BOSNIËVETERAAN STRIJDT TEGEN PTSS


Vaders agressieve buien lagen steevast op de loer


De vader van Marianne Noot (58) was Indiëveteraan. Hij toonde zich altijd trots dat hij in Nederlands-Indië was geweest, maar over zijn ervaringen vertelde hij thuis nooit en te nimmer. Vlak voor zijn dood ontdekte Marianne dat hij aan PTSS leed.


Door: Anne Salomons Foto: Erik Kottier


“H


et was geen leuke vader”, vertelt Marianne Noot. “Hij was een ware tiran.” Ze wil er eerlijk over zijn.


Het is niet de bedoeling om hem zwart te maken, maar ze vindt het belangrijk dat veteranen met psychi- sche problemen en hun omgeving weten wat dit met hun kinderen kan doen. “Ik wil niet dat kinderen hier de dupe van worden.” Omdat haar vader nooit iets vertelde over zijn tijd in Indië, behalve over de geuren en kleuren die hij zich van de tro- pen herinnerde, had Marianne er geen notie van waarom haar vader zo tiranniek was en zo egoïstisch. “Hij had sadistische neigingen en zijn handjes zaten ook los.” Van haar moeder hoorde ze wel sporadisch dat haar vader ’s nachts nachtmerries had, dat hij schreeuwde en schopte in zijn slaap en dat hij af en toe onder het bed vandaan gehaald moest worden. “Maar we wisten niet wat er aan de hand was. Mijn moeder was een lieve vrouw die niet tegen hem was opgewassen. Zij probeerde zoveel mogelijk de spanningen te vermij- den. Meerdere keren heeft zij op het punt gestaan hem te verlaten, maar ze was uiteindelijk toch loyaal aan hem, eigenlijk net als wij, zijn kin- deren.”


16 januari-februari 2016


Gezin Haar moeder was aanvankelijk verloofd met een man die in Indië overleed. Waarschijnlijk kende haar vader deze verloofde en ging hij daarom na zijn tijd in Indië langs bij haar moeder. Zo hebben ze elkaar dus ontmoet. “Maar helemaal zeker weten doe ik het niet”, vertelt Mari- anne. “Er was thuis wel een rood boekje met foto’s waar wij niet in mochten kijken. Een keer zag ik toch een foto van mijn nog jonge moeder met een andere man.” Zwijgen, verdringen en terreur, dat bepaalde de sfeer in het gezin. Vragen stellen was er niet bij. “Mijn vader vertelde wel dat hij vijf jaar lang in Indië had gezeten, maar daar twijfel ik aan. Tropenjaren tellen dubbel, het zullen er waarschijnlijk twee geweest zijn. Ik weet ook dat hij op Sumatra is geweest en dat hij infanterist was. Maar dat ga ik nog eens uitzoeken.” Ondertussen groeiden Marianne en haar broertje en zusjes op in een gezin waar het gevaar van de agressieve buien van vader altijd op de loer lag. Hulp van buitenaf was er niet, want naar anderen toe was haar vader juist zeer inne- mend en charmant. Niemand kon dus vermoeden hoe het gezin werd geteisterd door zijn tirannie. Pas


Dochter van een Indiëveteraan


Marianne Noot: “Het was vlak voor zijn dood dat ik begreep dat mijn


vader al die tijd dit trauma met zich meedroeg.”


op haar 21e ging Marianne uit huis om te trouwen. “Ik voelde altijd die verantwoording voor mijn broertje en gehandicapte zusje die nog thuis woonden, daarom ben ik zo laat uit huis gegaan.” Haar oudste twee zus- sen waren al eerder door vader het huis uitgegooid.


Diagnose Toen haar man Peter in 1994 op het punt opstond om op missie te gaan naar Bosnië, zei Mariannes vader opeens tegen zijn schoonzoon “Man, dat moet je niet doen.” Marianne: “Achteraf gezien had die opmerking te maken met zijn eigen problema- tiek, maar dat bleek dus later pas.” Later was toen Peter, teruggekomen uit Bosnië, zwaar depressief werd en een half jaar thuis kwam te zit- ten. “Daarna werd hij opeens een workaholic en sloot zich emotioneel helemaal af. Hij had ook een kort lontje. Dat heeft jaren geduurd totdat hij op een dag in 2008 inklapte. Hij kreeg de diagnose PTSS en opeens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65