This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven


Van jongen naarman in Libanon


Rob Gomes werd als 18-jarige uitgezonden naar Libanon. Daar werd hij volwassen. Als herinnering aan die tijd liet hij een tatoeage zetten, die ook staat voor de kameraadschap met zijn maten. “Die kameraadschap is met geen pen te beschrijven.”


Door: Linde van Deth Foto’s: Jarg Woldhuis


L


ibanonveteraan Rob Gomes was van lichting 81-2 van de C-cie. Na zijn opleiding op de Johan Willem Frisokazerne in


Assen werd hij van november 1981 tot maart 1982 uitgezonden naar Libanon. In 2005 besloot hij een tatoeage te laten zetten als herinnering aan die periode. “Ik wilde een herinnering aan Libanon. En als het dan toch persoonlijk is… dan maar een tattoo.” Hij legt uit waarom: “Het is toch een deel van je leven dat je gemaakt heeft tot degene die je vandaag de dag bent. Ik ben daar in een zeer korte tijd veranderd van een jongen in een man, anders dan de meeste burgers toen dachten.”


Hij heeft gekozen voor de afbeelding van de VN-herinneringsmedaille die


de Libanonveteranen kregen na hun uitzending: een helm met de letters VN. Boven de helm staat een lauwer- krans. Onder de helm heeft hij UNIFIL toegevoegd. Gomes heeft meerdere tatoeages, eentje herinnert aan Liba- non. “Mijn tatoeages zijn me dierbaar en hebben allemaal een persoonlijke betekenis.”


Het is een symbool waar hij trots op is, omdat het ook staat voor de kameraad- schap met zijn maten die volgens hem met geen pen te beschrijven is. “Voor mij is dat anders dan vriendschap, maar dat hoef ik de meeste veteranen niet uit te leggen. Zelfs jonge en oude veteranen die elkaar ontmoeten, hebben die klik. Ze hebben aan een paar woor- den genoeg om elkaar te begrijpen.”


Naam en leeftijd: Rob Gomes (52) Uitzending: Libanon Tattoo gezet door: zanger Ben Saunders Wanneer: 2005


Oproep


Checkpoint is voor deze tatoeagerubriek weer op zoek naar veteranen. Dus heeft u een tattoo die is gerelateerd aan uw uitzending en wilt u daarover vertellen op deze pagina? Neem dan contact op met de redactie op checkout@veteranen.nu of Check Out, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen.


januari-februari 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65