This page contains a Flash digital edition of a book.
Schrijf je in voor het grootste wandelevenement en loop mee met het Veteraneninstituut!


Het is u vast niet ontgaan; dit jaar is het de 100e keer dat de Nijmeegse Vier- daagse wordt georganiseerd! In 2016 vindt het evenement van 19 tot en met 22 juli plaats. Elk jaar loopt er een deta- chement veteranen onder de vlag van het Veteraneninstituut (Vi) mee. Het Vi verzorgt sponsoring in de vorm van een T-shirt, een speciale rustpost en de gezamenlijke intocht op Via Gladiola. Loopt u met ons mee?


De 100e keer Omdat het in 2016 de 100e keer is dat de Vierdaagse plaatsvindt, zijn er wat toevoegingen aan het reglement. Ieder- een die in de jaren 2010 tot en met 2015 ten minste vier keer de Vierdaagse suc- cesvol heeft doorstaan, schrijft zich in


via de reguliere inschrijfmethode en is verzekerd van een startbewijs. Er zijn nog meer uitzonderingen op de regel, deze kunt u ook in het reglement van de Vierdaagse teruglezen. Is dit niet op u van toepassing, dan schrijft u zichzelf in volgens de procedure van de Vier- daagse en volgt er, net als voorgaande jaren, een loting.


Loop u met ons mee? Om mee te lopen met het Vi heeft u een startbewijs nodig van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze vraagt u zelf aan bij de organisatie van de Vierdaagse. Meer informatie, de voorwaarden en de aanmeldprocedure voor het meelopen onder de vlag van het Vi, vindt u op veteraneninstituut.nl/vierdaagse. (CC)


De veteranenploeg van de Nijmeegse Vierdaagse 2015. Foto: John Serton


Veteranendagen in 2016


Net als voorgaande jaren organiseren de krijgsmachtdelen in 2016 een eigen veteranendag. De Koninklijke Marine ontvangt haar veteranen op vrijdag 1 juli in Den Helder. De Koninklijke Luchtmacht viert op woensdag 7 sep- tember haar veteranendag in Eind- hoven. Veteranen van de Koninklijke Marechaussee worden uitgenodigd voor hun veteranendag op vrijdag 7 oktober


in Apeldoorn. Over de veteranendag voor veteranen van de Koninklijke Landmacht was op het moment dat deze Checkpoint werd gedrukt nog niks bekend. De Nederlandse Veteranendag in Den Haag vindt traditiegetrouw plaats op de laatste zaterdag van de maand juni. Dit jaar is dat op zaterdag 25 juni. Deze dag is niet alleen bedoeld voor veteranen,


maar nadrukkelijk ook voor het alge- mene Nederlandse publiek. Noteert u alvast de voor u relevante veteranenda- gen in uw agenda. Aanmelden voor de veteranendagen en het aanvragen van treinkaarten kan via Mijn Vi op de website van het Vete- raneninstituut. Houdt u vooral Check- point goed in de gaten voor meer infor- matie over de veteranendagen. (CC)


Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Toen ik nog in dienst was, deed ik wel eens mee met een Militair Kampioenschap. Kan ik, nu ik uit dienst ben, ook nog meedoen?


Ja, dat kan! Sinds 2012 hebben veteranen de mogelijkheid om mee te dingen naar het kampioenschap in een aantal sportdisciplines bij de Open Militaire Kampi- oenschappen (OMK) en de Nationale Militaire Kampioenschappen (NMK). Het overzicht van de sportevenementen in 2016 is op de website van het Veteranen- instituut gepubliceerd. Ook worden er regelmatig clinics, toernooien en andere wedstrijden georganiseerd voor veteranen. Kijk voor het overzicht en meer infor- matie op veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sportevenementen.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


januari-februari 2016


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65