This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win boek Terugblik op


de ‘Jappentijd’ Deze maand stelt WBooks vijf exempla- ren van het boek Terugblik op de ‘Jap- pentijd’ (zie pagina 12 t/m 14) beschik- baar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Horizontaal: 1 vis 6 Russische mosvlakte 12 middaguur 13 tafelgast 14 rolschaats 17 onbeschoft 19 biljartstok 20 onaangepast mens (afk.) 22 Chinese staatsman 23 plaats in Gelderland 25 wapen 27 licht bootje 28 editie 29 wilde haver 31 nieuw (in samenst.) 33 Militaire Politie 34 cycloop 35 hoofdstad van Cuba 36 meester 37 roem 39 paling 40 de onbekende (afk.) 42 vorstentitel 44 lichtstraal 47 deel van een opera 49 gewicht 51 kloosteroverste 53 rivier in Oostenrijk 54 werkplaats 57 edelsteen 60 ooit 61 aanzien verlenen 62 deel van een camera 63 gevierd sporter.


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 3 maart op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijs- vraag 1a’. E-mailen mag ook naar: plus- point@veteranen.nu (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 9a en 9b De oplossing van prijsvraag 9a in Checkpoint 9-2015 luidt Oorlogs- geheimen. Een exemplaar van de dvd Woman in Gold gaat naar S. Dijkstra uit Eastermar, Th.A. Jan- sen-Hendriks uit Castell d’Aro, Spanje, A.I. Perquin uit Maars- sen, J. v. Tartwijk uit Helmond en H. Aalders uit Hengelo. De oplossing van prijsvraag 9b luidt Combat. Een exemplaar van de dvd Michiel de Ruyter gaat naar L. v.d. Merkhof uit Kerkdriel, F. Thissen uit Venray en R. Doorak- kers uit Tilburg.


30 januari-februari 2016


Verticaal: 1 islamitisch bedehuis 2 zielig persoon 3 gard 4 verharde huid 5 een zekere 7 ijzerhoudende grond 8 omslag 9 zo-even 10 tragedie 11 einde 15 insect 16 vlug 17 uitroep van afkeuring 18 herinnering tot betaling 21 visgerei 24 inktpatroon 25 meubel 26 deel van een viool 27 buidelbeer 30 handvat 32 eerste vrouw 36 hard materiaal 38 universal serial bus 41 loopvogel 43 in elkaar 45 deel van een korenhalm 46 grafi sch kunstwerk 48 zeer aan-trekkelijk 50 zangvogel 52 Engelse maat 55 schoolopgave 56 Europees ruimtecentrum 58 honingdrank 59 hertje.


1 2345 1 2345


14 15 14 15


19 19


23 23


28 28


42 42


36 36


49 49


54 54


© www.puzzelpro.nl 63560


62 62


34 34


43 43


12 12


16 16


24 24


29 30 29 30


37 37


60 60


55 55


50 50


25 25


67891011 67891011


20 21 20 21


17 17


13 13


26 26


44 45 44 45


56 56


38 38


51 51


35 35


46 46


31 32 31 32


39 39


57 58 57 58


63 63


© www.puzzelpro.nl 63560


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 14 27 52


14 27 52


54 17 30 50 4 54 17 30 50 4


38 26 38 26


61 61


52 52


27 27


22 22


18 18


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


33 33


47 48 47 48


59 59


53 53


40 41 40 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65