This page contains a Flash digital edition of a book.
Succes in een verloren oorlog


Na Speerstra’s Op klompen door de dessa en Soldaat in Indonesië van Gert Oostin- die is Succes in een verloren oorlog al het derde boek dat in korte tijd verscheen over de strijd in voormalig Nederlands-Indië. Bouman behandelt zijn tijd bij de 2e afdeling van het 6e Regi- ment Veldartillerie, waar hij ruim drie jaar als luite- nant diende. Dit regiment werd aangevuld met uit vooral inheemse voorma- lige KNIL’ers samengestelde


Succes in een verloren oorlog. Het 6e Regiment Veldartillerie en zijn Speciale Troepen in de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek Indonesië, 1946-1949 – Ben Bouman 144 pagina’s, geïllustreerd met zw/w foto’s € 18,95 (veteranenprijs € 15,-, zie Checkpoint 10-2015, pag. 45) QV Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3243653) www.qvuitgeverij.nl ISBN 9789082080070


Speciale Troepen, die onder leiding stonden van Tivadar Emile Spier. Het boek heeft een kroniek- achtige, chronologische opzet waarin Bouman als het ware verantwoording aflegt over zijn jaren bij het RVA. Hij bewondert het moedige optreden van Spier, die in 1955 zelfs tot Ridder MWO werd geslagen. Toch besteedt hij ook aandacht aan de omstreden kant van het optreden van de Speci- ale Troepen, dat hij achteraf bezien soms als excessief betitelt. Indrukwekkend is het verhaal van de ST’er Sompi. Deze 18-jarige mili- tair was radiotelegrafist en sprak uitstekend Nederlands. Voorgenomen acties van de Speciale Troepen werden door hem doorgebriefd aan de Republikeinen. Nadat hij


werd ontmaskerd, werd hij door Spier doodgeschoten. Daar kwam geen krijgsraad aan te pas. In de praktijk werden verraders vaak zon- der rechtsgang geëxecuteerd. 6RVA moest veelal opboksen tegen een onzichtbare vijand die op de meest onverhoedse momenten toesloeg en zich schuilhield in de bergen in de kampongs. Bouman sloot zijn loopbaan bij de landmacht af als bri- gade-generaal. Na zijn pen- sionering ging hij geschie- denis studeren en wist zelfs in deze wetenschap te promoveren. Kort voor zijn overlijden rondde hij dit manuscript af, waarvan hij de verschijning helaas niet meer heeft mogen mee- maken. Het is een boeiend en soms aangrijpend boek geworden. (GV)


het Digitaal Platform Span- jestrijders (https://dps3639. wordpress.com) dat beoogt een zo volledig mogelijke database samen te stellen van de Nederlanders die in Spanje meevochten. (RvdK)


Bart van der Schelling. De zingende Hollander van de Lincoln Brigade - Yvonne Scholten 143 pagina’s € 14,90 Uitgeverij Ad. Donker, Rot- terdam (tel: 010-4363009) www.uitgeverijdonker.nl ISBN 9789061006954


Oorlog in de Hoeksche Waard


Naar aanleiding van zeven- tig jaar bevrijding bracht het Museum Hoeksche Waard eind vorig jaar het boek Oor- log in de Hoeksche Waard uit. De strijd en de bezetting zijn daar niet gering geweest.


De Hoeksche Waard zou vanaf dag één, 10 mei 1940, midden in de gevechtszone liggen. De gevechten bij de Barendrechtse brug en de bombardementen op de Nederlandse artilleriestellin- gen behoren tot de heftigste strijdtonelen van de mei- dagen. Ook na de meidagen zou de bezetting zijn tol eisen van dit eens zo rustige stukje Nederland. Het boek bespreekt na de gebeurtenissen van de meidagen en de bevrijding in aparte hoofdstukken het dagelijkse leven onder de bezetting, de Jodenver- volging, het verzet en de inundatie en evacuatie van de Hoeksche Waard. Opval- lend is vooral het oog voor detail in het hoofdstuk over het dagelijkse leven. De onderbroek gemaakt van een gebreid vest en de leren herenlaarsjes met houten zolen bijvoorbeeld, spreken meteen tot de verbeelding.


Ook de verwoesting van het land door de inundatie ten behoeve van de Duitse ver- dediging tegen een eventuele geallieerde invasie wordt indringend besproken. Voor de lezer wordt duidelijk wat voor impact dit voor de bewoners moet hebben gehad. Het boek eindigt met een namenlijst van alle slachtof- fers die omgekomen zijn uit de Hoeksche Waard. Met een voorwoord van majoor Gijs Tuinman, drager der Mili- taire Willems-Orde, is dit een waardevolle publicatie geworden die de gevolgen van de strijd en de bezetting voor ‘zomaar een streek in Nederland’ gevoelig weer- geeft. (GA)


Tot 5 mei is een gelijknamige tentoonstelling in Museum Hoeksche Waard te bezoe- ken, veteranen kunnen hier met korting naartoe, zie www.onbekendehelden.nl.


Oorlog in de Hoeksche Waard, 1940-1945 - Loek Dekker e.a. 175 pagina’s, geïllustreerd € 17,90 (o.a. te koop in het museum) Museum Hoeksche Waard (tel: 0186-601535) www.streekmuseumhw.nl


januari-februari 2016


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65