This page contains a Flash digital edition of a book.
M. van Rhee-Geelen, Kat- testaart 28, 5803 HA Venray.


1O10 Op 11 december jl. is Pieter Oegema op 90-jarige leeftijd overleden. Oegema was van 1946 tot ’49 als dpl militair van 3-12 RI gele- gerd op Java, Indonesië, in Meester Cornelis. Hij was vrachtwagenchauffeur en reed in Batavia, Krandji, Linggadjati en Serang, onder meer als chauffeur van com- maj V.d. Hurk en later van maj Prins. Hij reed daarnaast fourage, water en munitie voor diverse pelotons. Op de neus van de vrachtauto, een dodge, stond de naam Veronica. Later werd dat gewijzigd in ‘de vrije West Fries’. Correspondentie: R.J. Oegema (zoon), Pijnboom- straat 123, 2023 VR Haarlem, e-mail: reneoegema@kpnmail.nl.


1O11 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 15 december jl. Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereld- oorlog Gerrit Jacobus (Jaap) Boll is overleden. Boll was drager van het Kruis van Verdienste en het Draagin- singe Veteranen. Correspon- dentie: fam Boll, Boslaan 23, 6652 GG Druten.


Boeken en tijdschriften 1B01 Gratis af te halen: enkele uitgaven van laatste Alle Hens (2011 tot voorjaar 2015) en Checkpoint (2011 tot juni 2015). Reacties: H. Winters, Johan van Renes- sestraat 21, 3641 KM Mij- drecht, e-mail: rianda@ziggo.nl.


1B02 Aangeboden: Sobat: 27e jaargang, nr. 140-145, febr-dec 2012; 28e jaargang, nr. 146-151, febr-dec 2013; 29e jaargang, nr. 152-157, febr-dec 2014. Eveneens aan- geboden: het boek Achteraf kakelen de kippen. Herin- neringen aan generaal KNIL S.H. Spoor, legercommant


in Ned.-Indië 30 januari 1946-25 mei 1949 (mw Mans Spoor-Dijkema). Te ruil tegen het boek Een brug te ver (C. Ryan) of andere boeken over de Slag om Arnhem. Reac- ties: J. den Ouden, tel: 078- 6813409.


1B03 Onlangs is het boek De geschiedenis van de sportschool van 1899 tot 2015 verschenen. Het boek beslaat 280 pagina’s en gaat over de sportinstructeurs (Marine Gymnastiek- en Schermschool/GSS/CFT&S/ Sectie FT&S), hun werk en prestaties met veel beeldma- teriaal.


Het boek zal tijdens een reünie voor actief dienende en oud-sportinstructeurs op 13 april 2016 in Rotterdam worden gepresenteerd. De deelnemers aan de reünie kunnen daar het door hen bestelde boek afhalen. Het boek kan ook worden opgestuurd. Voor alle oud- sportinstructeurs: als u nog geen persoonlijke aanschrij- ving over het boek en de reünie hebt gekregen, neem dan contact op met Kees Heemskerk, tel. 0223-643851, e-mail: chheemskerk@gmail.com of met Marcel Bal, tel. 0223-643720, e-mail: m.bal@hetnet.nl.


1B04 Ter gelegenheid van het 350-jarige jubileum schreef historicus Klaas Kornaat het rijk geïllustreerde boek Wereldwijd aan de Maas. Het Korps Mariniers en Rot- terdam. Zowel de stad als de mariniers combineren hun


waardering voor traditie met een innovatieve blik naar de toekomst. De lijfspreuk van de mariniers ‘Zo wijd de wereld strekt’ en het Rot- terdamse motto ‘Geen woor- den, maar daden’ geven de mentaliteit weer van beide partijen. Het boek neemt u o.a. mee naar zeeslagen, het heldhaftige verzet in 1940 en nog veel meer. Prijs: € 24,95, ISBN 97-894-90951- 28-3. Het boek is via de boek- handel te bestellen of via www.2010uitgevers.nl.


1B05 Onlangs verschenen: De boeren worden bedankt, de Hongerwinter van 1944- ’45 gezien door de ogen van een elfjarig jongetje. Het e-boek, ‘De boeren worden bedankt’, kan niet alleen gezien worden als een stukje geschiedenis, maar ook als een leerboek, of spiegel, voor de mens. Een boek geschreven met humor, het medicijn voor een gezond en fijn leven. De auteur Toon de Vries maakte jarenlang dingen die hij weggaf aan mensen die daar plezier en nut aan beleefden. Deze levenshouding kan de lezer tussen de regels in zijn boek lezen. Uitgeverij: De Nieuwe Uitgeverij. Vraagprijs: € 8,-. Verkrijgbaar bij diverse web- winkels o.a.: www.e-bookweb.nl, www.store.kobobooks.com en www.cosmox.nl.


Diversen 1D01 In het kader van een promotieonderzoek naar de groep reserveofficieren van de Infanterie en Artil- lerie van het Nederlandse leger in de periode 1918- 1940 zoekt Freek Meulman informatie en documentatie over persoonlijke dienster- varingen en herinneringen van voormalige reserve- officieren van de Infanterie en de Artillerie uit die tijd. In het bijzonder gaat het om documentatie uit nala- tenschappen in de vorm van dagboeken, brieven, memoires etc. Vanzelfspre- kend worden de gegevens zorgvuldig behandeld en slechts in het belang van het onderzoek gebruikt. Indien u in het bezit bent van de gevraagde documentatie en die tijdelijk beschikbaar wilt stellen, wordt u ver- zocht contact op te nemen. Reacties: ltn-gen b.d. F.H. Meulman, tel: 0320-255306, e-mail: f.h.meulman04@ chello.nl


1D02 Op 25 april 1947 ver- trok het 2e regiment RATA met ms Boissevain naar Ned.-Indië. Voor vertrek uit Ede is er een groepsfoto gemaakt van het regiment. Heeft iemand belangstel- ling voor een kopie van deze foto? Reacties: W. Kooiker, tel: 0594-512412, e-mail: w.kooiker@tele2.nl.


januari-februari 2016 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65