This page contains a Flash digital edition of a book.
Witte anjer


“Een aantal Libanonveteranen is in 2005 begonnen met de witte anjer. Aan-


vankelijk om prins Bernhard te eren in Wageningen in 2005, maar die was toen al overleden. In 2006 deden ze dat ook voor het eerst op Veteranendag. In 2007 werd dat idee door het Comité Nederlandse Veteranendag omarmd en werden er tienduizend anjers op de veiling in Aalsmeer gehaald om uit te delen. Een jaar later ben ik gevraagd om voorzitter te wor- den van de Stichting Anjerveteranendag die inmiddels was opgericht. Ik had toen al besloten om me niet meer bezig te houden met de zorg voor veteranen; iets wat ik als voorzitter van de BNMO vele jaren had gedaan. Ik vond het juist aan- trekkelijk om me bezig te gaan houden met respect en waar- dering voor veteranen.”


Prins Bernhard


“Laatst werd in de tv-quiz 2 voor 12 nog gevraagd naar een daad van


verzet in de Tweede Wereldoorlog waarbij een bloem werd gedragen en bij monumenten neergelegd. Dat was de anjer. In de vraagstelling werd niet gerefereerd aan prins Bernhard. Dus net als ons initiatief werd de anjer gerelateerd aan een verzetsmoment in de Nederlandse geschiedenis toen de oor- log nog maar enkele weken oud was in juni 1940. Ja, dat was op de verjaardag van prins Bernhard, maar dat was toevallig de eerste verjaardag van iemand van het koningshuis. Uiter- aard staat het iedereen vrij om te laten weten dat hij niet gecharmeerd is van wat prins Bernhard allemaal heeft uit- gespookt. Ik heb het boek Niets was wat het leek van Gerard Aalders gelezen en ik vond het onthullend en onthutsend. Maar wat je ook van prins Bernhard kunt zeggen, voor veel veteranen en verzetsmensen kon hij niet stuk. Hij was een waar boegbeeld in hoofdletters. En dan gaat het niet om hote- metoten, maar juist gewone verzetsmensen. En als een vete- raan met een probleem prins Bernhard aanklampte, belde hij desnoods de minister.”


Poppy


“Ik ben ook enige tijd actief geweest voor de World Veterans Federation en had daarin


contact met de voorzitter van de British Legion. Dus ik had altijd de poppy in gedachten. Daar worden er per jaar dertig miljoen van gemaakt, dat is ongelooflijk. Ik dacht: als de anjer ook groot wordt, dan gaat dat niet lukken met tienduizend verse anjers die na een dag al gaan hangen. Zo zijn we naar een zijden anjer gegaan van hetzelfde formaat. Omdat veel mensen het aanzagen voor een corsage voor een bruiloft, zijn we naar een kleiner formaat gegaan.”


Omroep Max


“Net als vorig jaar gaat Omroep Max de anjer met Max Magazine meestu-


ren. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld Shell bij zoveel liter tanken een anjer schenkt rond Veteranendag? Of een supermarkt bij zoveel geld aan boodschappen? Overigens komen de anjers dit jaar niet meer alleen uit China. Ze wor- den nu ook gemaakt door mensen met een beperking bij een aantal sociale werkvoorzieningen in Nederland. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”


Wall of Honour


“Libanonveteraan Peter Reijn, bestuurslid van de Stichting


Anjerveteranendag, kwam met het idee van de Wall of Honour waarop iedereen een boodschap, met of zonder anjer, kan plaatsen voor een veteraan. Dat is een groot succes. Vorig jaar werd op ons initiatief ook in twintig gemeenten een


40 januari-februari 2016


Louis Timmermans speldt de witte anjer op bij koning Willem- Alexander. Foto: Rijksvoorlichtingsdienst


Kolonel b.d. Louis Timmermans (1946) is sinds 2010 voorzit- ter van de Stichting Anjerveteranendag. Timmermans begon zijn militaire carrière in 1966 bij de KMA met als dienstvak Intendance (Logistiek). Na de gebruikelijke troepenfunc- ties volgden diverse staffuncties in Den Haag, waaronder plaatsvervangend Chef Kabinet van de Chef Defensiestaf op het ministerie van Defensie en hoofd van het Werving en Selectiecentrum van de landmacht. Zijn laatste militaire functie was Chef Staf Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen. Al tijdens die functie werd hij in 1998 benoemd tot voorzitter van de BNMO. Die func- tie vervulde hij ook na zijn FLO tot 2007. Van 2000 tot 2006 was hij tevens lid van de Raad van Bestuur van het Vetera- neninstituut en van 2004 tot 2012 was hij secretaris van de stichting World Veterans Foundation. Verder was hij onder meer van 2011 tot 2013 voorzitter van de Stichting Vrijheids- museumWO2.


wall neergezet en op Veteranendag in Den Haag hebben we die allemaal achter elkaar gezet als een soort haag van het Centraal Station naar het Malieveld. Dit jaar willen we er minstens vijftig. Daarvoor hebben we de hulp van veteranen nodig. Als zij naar gemeentes stappen en om zo’n wall vra- gen, moet dat lukken. Dus ik roep ze daartoe op.”


500.000 anjers


“Er was onlangs discussie onder veteranen over het dragen van de


anjer. Maar het is juist de bedoeling dat de samenleving die anjer massaal gaat dragen, zoals dat met de poppy in Enge- land gebeurt. Er is wel een belangrijk onderscheid, want de poppy is symbool voor het herdenken van slachtoffers, de anjer is een uiting van respect en waardering van de samen- leving voor veteranen. Dan is het toch wel leuk dat er dit jaar in plaats van vijftig Libanonveteranen met een anjer, mede met de geweldige steun van het vfonds en de NLVD, zo’n vijf- honderdduizend anjers verspreid gaan worden in heel Neder- land. Dat geeft aan dat er steeds meer draagvlak voor is ont- staan. Daarom ben ik ook blij dat koning Willem-Alexander hem draagt. De poppy wordt vaak al een week van tevoren gedragen en dat heeft de koning vorig jaar ook met de anjer gedaan. We gaan dat dit jaar ondersteunen door aan bekende Nederlanders uit de politiek, het entertainment en het bedrijfsleven te vragen om dat ook te doen. Ik denk dat het publiek er toch heel anders tegenaan kijkt als bijvoorbeeld ook Marco Borsato een witte anjer draagt.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65