This page contains a Flash digital edition of a book.
1V04 Op Goede Vrijdag 25 maart organiseren het Nati- onaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzor- ging van het ministerie van Defensie voor veteranen en hun gezinnen, parochianen en overige belangstellenden een kruisweg in het Kruis- wegpark in Roermond. Aan- vang: 15.00 uur, in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3. De kruisweg duurt ongeveer één uur en wordt afgesloten met een herdenking/bloemleg- ging. Na afloop is er, in het tegenover het park gelegen café-restaurant Parkzicht, gelegenheid tot samenzijn. Bij slecht weer zal de kruis- weg in de kapel worden gehouden. Aanmelding: Stichting Nationaal Katho- liek Thuisfront, Postbus 2177, 3700 CD Zeist, e-mail: info@katholiekthuisfront.nl.


1V05 Het Verzetsmuseum Amsterdam, Historisch Nieuwsblad, NIOD Instituut


voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en VPRO/ NPO Geschiedenis organise- ren weer een reeks middagen over helden, schurken en de Tweede Wereldoorlog. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Verzetsmu- seum Amsterdam en duren van 15.30 tot 17.00 uur. 11 feb: Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis; 17 maart: Fout!; 28 apr: Oud- verzetsmensen en 19 mei: Gevangenissen in oorlogs- tijd. Entree: € 12,50 per keer (zie website voor diverse kortingsmogelijkheden). Reserveren (aanbevolen): tel: 020-6202535 of e-mail: lezin- gen@verzetsmuseum.org. Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


1V07 Het bestuur van het Museum Engelandvaarders (Checkpoint 9V01) deelt mee


1V06 De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging organi- seert van 20 t/m 22 mei i.s.m. de Stichting Militaire Lour- des Bedevaart (SMLB) de 58e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart. Militairen uit tientallen landen ont- moeten elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap. Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Ook kan deelgenomen worden aan een excursie. Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie t/m 75 jaar zijn welkom om deel te nemen (incl. één introducé(e) of begeleid(st)er). Info over de reis, kos- ten en aanmelding (vóór 1 maart) vindt u op de website www.militairebedevaart.nl. Aanmelden kan via een inschrijfformulier op de site en bij het secretariaat SMLB, tel: 06-15492778, e-mail: secr.smlb@ziggo.nl.


dat veteranen voortaan op het vertoon van hun vetera- nenpas het museum gratis kunnen bezoeken. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Museum Engelandvaarders, Bosweg 15, 2202 NX Noord- wijk, tel: 071-3619773, web- site: www.museumengeland- vaarders.nl.


1V08 Op 11 november 2015, Veterans Day, is de Sunset- march, die toen sinds 2014 al voor de 388e keer werd gelopen, overgegaan in de Stichting Sunset March.


steunt het evenement met een speciale actie. Bij bestel- ling van een Fitbox, gevuld met biologische maaltijden en maaltijdcomponen- ten, gaat een deel van de opbrengst naar de Kids Trike Day 2016. Doneren mag ook. Info: www.fitmaaltijd.nl.


Foto: Douw Osinga


De stichting heeft ten doel het hooghouden van de herinnering aan de 48 mili- tairen van de 82e luchtlan- dingsdivisie van het leger van de Verenigde Staten, die gesneuveld zijn bij de oversteek van de Waal op 20 september 1944. Dit gebeurt middels een dagelijks eerbe- toon aan de geallieerde mili- tairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Neder- land. Rond het tijdstip van zonsondergang worden 48 lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars (zie ook Checkpoint 1-2015). Info: Sunset March, e-mail: info@sunsetmarch.nl, web- site: www.sunsetmarch.nl.


1V09 Net als vorig jaar orga- niseert de Dutch Marines Brotherhood (DMB) ook dit jaar een Kids Trike Day voor kinderen met grote en kleine problemen (zie ook Check- point 9-2015). Ze mogen die dag achterop een trike van de 3 Wheels Trike Club meerijden. Aan deze vierde


1V10 Op 7 juli organiseert de Koninklijke Landmacht de Grebbeberg Masters. Dit sportevenement is bedoeld om voor en met gewonden (van Defensie) samen spor- tief bezig te zijn. Verder wordt deze dag geld inge- zameld voor een goed doel. Aan het evenement doen col- legae van alle krijgsmachtde- len mee. Van 10.00-14.30 uur kan (op het recreatieterrein Kwintelooyen bij Rhenen) aan de volgende sporten worden deelgenomen: wiel- rennen/fietsen/handbiken (ronde van ongeveer 30-35 km), mountainbiken, (hard-) lopen in estafettevorm met hindernissen en obstacle course minus. Ook (oudere) gewonde collegae, die niet (meer) kunnen deelnemen aan de sportactiviteiten, zijn deze dag welkom. Opgave: vóór 1 maart. Info: Robert van der Holst, tel: 06-12466332, Facebook: www.facebook.com/greb- bebergmasters.nl, website: www.woundedwarriors.nl.


editie wordt onder meer meegewerkt door Marine Fit, een onderneming die is opgezet door oud-mariniers met passie voor buitensport. Ook Fitmaaltijd.nl van oud- marinier Ron van Kooten


januari-februari 2016


53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65