This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN PLATFORM (VP) PRESENTEERT NIEUW BELEIDSPLAN 2016-2020


Groeiend VP klaar voor nieuwe uitdagingen


Het Veteranen Platform heeft met de presentatie van het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren een proces van modernisering verder vormgegeven. Op de eindejaarsbijeenkomst in Doorn, met sprekers als oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet en VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven, werden door VP-voorzitter Hein Scheffer alvast twee nieuwe leden welkom geheten: de Dutch Military Veterans en de stichting MeforYou. “De verrui- ming van onze lidmaatschapscriteria werkt!”


Door: Fred Lardenoye Foto’s: Karin Stroo


Nationaal Comité 4 en 5 mei, maakte in haar toespraak op de einde- jaarsbijeenkomst van het VP op 18 december een bruggetje. “Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar in zekere zin verbindt de oorlog. Dat zien we hier ook vandaag. Genera- ties van veteranen vinden elkaar en delen hun ervaringen, dat moeten we koesteren. Het Veteranen Plat- form brengt veteranenorganisaties samen en maakt dat mede mogelijk.” Verbeet toonde zich in haar toe- spraak ‘heel gelukkig’ met de samenwerking tussen VP, het Veteraneninstituut, het vfonds en haar comité. “Uw verhalen zijn van onschatbare waarde. Zij herinneren ons eraan dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn, maar heel vaak hard moeten worden bevoch- ten. En dat er ook een prijs voor moet worden betaald, want oorlog doet wat met een mens. Ik zeg heel vaak: vrijheid is niet gratis!” Het oud-Tweede Kamerlid van de PvdA verwees in haar toespraak ook naar het feit dat zij kind is van een Indiëveteraan, iets wat zij deelt met VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven, die dat in zijn toespraak onthulde.


O 26 januari-februari 2016


ud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet, sinds een half hjaar voorzitter van het


Nieuwe leden Eerder op de bijeenkomst schetste VP-voorzitter Hein Scheffer de vol- tooiing van de omvorming van zijn organisatie van een stichting naar een vereniging. “Om meer veteranen te bereiken – het VP is er immers voor alle veteranen – was het onder meer noodzakelijk om de toelatings- criteria aan te passen, waardoor het voor veteranenorganisaties eenvou- diger wordt om lid te worden.” In dat kader is ook een buitengewoon lidmaatschap geïntroduceerd voor organisaties die niet aan alle criteria voldoen. “En dat werkt”, consta- teerde Scheffer. “In de algemene ledenvergadering van 6 november zijn twee veteranenorganisaties buitengewoon lid geworden van het VP. De stichting MeforYou die zich richt op de relaties van veteranen en Dutch Military Veterans met een grote achterban op Facebook.” Scheffer verwacht het komende jaar nog meer aanmeldingen van nieuwe leden, onder wie de Stichting Samenwerkende Veteranenontmoe- tingscentra (V.O.C.). De laatste stichting is onderdeel van de zogeheten nuldelijnsondersteu- ning, een van de speerpunten van het VP in het nieuwe beleidsplan (zie kader) dat Scheffer presen- teerde. Het betreft een geïntegreerd


systeem van veteranenverenigingen en ontmoetingscentra met inmid- dels zo’n 450 gecertificeerde nulde- lijnshelpers die veteranen met raad en daad kunnen ondersteunen. Met de ondertekening van een conve- nant tussen het VP, het ministerie van Defensie en het vfonds op 6 november is de financiering van dit systeem ook voor de komende drie jaar zeker gesteld. “De dooront- wikkeling en bestendiging van het nuldelijnsondersteuningssysteem is een logisch gevolg van het afronden van de projectfase”, aldus Scheffer.


‘Vfonds tientje’ Tijdens de eindejaarsbijeenkomst tekende het VP nog een convenant met het vfonds waarin afspraken zijn gemaakt over de uitbreiding van de bijdrage van het vfonds aan veteranenactiviteiten. Scheffer: “Het komt er in grote lijnen op neer dat alle organisaties die een reünie organiseren een aanvraag bij het vfonds kunnen indienen voor het ‘vfonds tientje’ voor deelnemende postactieve en actief dienende vete-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65