This page contains a Flash digital edition of a book.
viel bij Marianne het kwartje: “Ik wil en kan Peter niet vergelijken met mijn vader, maar sommige sympto- men kwamen echt overeen. Ik wist het zeker, mijn vader leed ook aan PTSS. Het was vlak voor zijn dood dat ik begreep dat hij al die tijd dit trauma met zich meedroeg. Ik heb toen op het punt gestaan hem op te zoeken, hij woonde inmiddels al een paar jaar in Indonesië, maar dat is er niet van gekomen. Ik had eerder, net als mijn broer, afstand van hem genomen, maar ik heb nu wel meer begrip voor hem.”


Voorlichting Intussen gaat het met haar man, na diverse therapieën, weer goed. Hij is fulltime aan het werk en het gezin functioneert ook weer uitstekend. Marianne: “Wij hebben ervoor geko- zen om juist wel open te zijn en in het gezin alles te bespreken.” Nicole, de dochter van Marianne en Peter heeft toen ze 14 jaar was samen met Chris Bos een boek geschreven


over de ziekte van haar vader (zie ook Checkpoint 6-2011). Het boek Korte Lontjes wordt inmiddels veel gebruikt in therapiegroepen. Haar vader heeft haar geholpen bij het schrijven. Nicole, maar ook Marian- nes andere twee kinderen, is actief betrokken bij de stichting MeforYou, waarvan Marianne zelf voorzitter is. “Wij vonden dat er meer voorlich- ting moest komen over PTSS, vooral aan partners, maar ook aan profes- sionals en hulpverleners. Dat is het speerpunt van onze stichting, die inmiddels ook is aangesloten bij het Veteranen Platform en op de digitale sociale kaart staat. Wanneer een partner een luisterend oor of advies nodig heeft, kan zij of hij contact met ons opnemen. De signalen dat er iets mis is, zijn heel subtiel, het is bijna meer een onderbuikgevoel, je weet dat er iets niet klopt. Partners merken dat als eerste. En hoe sneller je het herkent, hoe sneller de behan- deling gestart kan worden met een grotere kans op volledig herstel.”


Daarom is het voor Marianne, die zelfs haar baan heeft opgegeven om zich volledig aan de stichting te wij- den, zo belangrijk dat de stichting ook voorlichting kan geven bij de thuisfrontdagen. “Of we zouden een extra dag kunnen organiseren na de missie om voorlichting te geven aan partners en met ze in gesprek te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat goede voorlichting aan partners een groot verschil kan maken.” De vader van Marianne overleed een paar jaar geleden eenzaam en alleen in een kampong in Indonesië. Zijn vrouw was al overleden en contact met zijn kinderen had hij niet meer. Marianne: “Dat gun ik geen enkele veteraan, want veteranen draag ik natuurlijk ook een warm hart toe. Maar had hij nou maar een keer laten merken dat hij van zijn kinde- ren hield.”


Informatie: stichting MeforYou, www.stichtingmeforyou.nl


januari-februari 2016 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65