This page contains a Flash digital edition of a book.
Antipiraterijmissie in afgeslankte vorm verlengd


Zr.Ms. Johan de Witt in de Golf van Aden. Foto: ministerie van Defensie (archief)


Audrey Hepburn trofee voor Toninho Norden


In december werd door de BNMO de Audrey Hepburn trofee uitgereikt aan Afghanistanveteraan en sporter Toninho Norden. Hij raakte in Afgha- nistan gewond toen zijn voertuig op een bermbom reed. Hierdoor verloor hij beide onderbenen. Hij stortte zich op het sporten en zijn doel is de Paralym- pische Spelen in de zomer van 2016 te halen als bankdrukker. Hij ontving de trofee en de geldprijs van € 2500,- omdat de BNMO veel bewondering heeft voor zijn doorzettingsvermogen en inzet, waarmee hij een inspiratie is voor alle andere sporters. De Audrey Hepburn trofee wordt jaarlijks door de BNMO uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de gehandicaptensport. (LvD)


Nederland verlengt zijn bijdrage aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta tot eind 2016. Wel wordt nog maar één marineschip ingezet, de afgelopen jaren waren dat er twee. Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert is het dreigingsniveau aan het zakken en kan de Nederlandse inbreng daarom worden teruggebracht. Bovendien is de behoefte aan maritieme capaciteit op andere plaatsen in de wereld groot. Dat is onder meer een gevolg van de migratiecrisis. Nederland levert sinds 2009 een bijdrage aan de antipiraterijmissie in de wateren bij Somalië en voert dit jaar het commando over de operatie. Naast het bestrijden van piraterij levert Neder- land in Somalië ook bijdragen aan een maritieme capaciteitsopbouwmissie en een Europese trainingsmissie. (JR)


Nieuw onderzoek Srebrenica


Het NIOD doet twintig jaar na Srebrenica opnieuw onderzoek naar de val van de enclave. In 2002 verscheen het eerste rapport van het instituut. Dat leidde toen tot de val van het tweede kabinet-Kok. Directe aanleiding voor dit onderzoek, dat het NIOD doet in opdracht van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, is een uitzending van het tv-programma Argos. Daaruit kwam naar voren dat een aantal bondgenoten van Nederland onderling had besloten geen luchtsteun te ver- lenen, onder meer omdat er VN-personeel gegijzeld was. Nederland wist niks van deze beslissing en was in de veronderstelling dat luchtsteun geboden zou worden. Het NIOD gaat inventariseren welke bronnen en literatuur er beschikbaar zijn sinds het verschijnen van het eerste rapport en welke bronnen nog beschikbaar gemaakt kunnen worden. Het NIOD zal daarna een voorstel doen voor eventueel verder onderzoek. De werkgroep Dutchbat 3 is blij met het nieuwe NIOD-onderzoek. In september hadden zij een bijeenkomst met premier Mark Rutte en de minister van Defensie. Den Haag houdt hen sindsdien goed op de hoogte, vinden zij. Ze lieten aan de NOS weten: ‘Het nieuwe onderzoek heeft alles te maken met waarheidsvin- ding. Dat is erg belangrijk omdat Dutchbat in de afgelopen twintig jaar regelmatig negatief is afgeschilderd. Het beeld is geschetst dat Dutchbat 3 actief heeft meege- werkt aan de genocide.’ (LvD)


Op de voorgrond Toninho Norden en uiterst rechts BNMO-voorzitter Bert Dedden. Foto: BNMO


januari-februari 2016


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65