This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Fred Lardenoye, Rende van de Kamp en Gerrit Valk


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Slag in de schaduw


Door het bestaan van het Oorlogsmuseum Overloon zullen de meeste lezers van Checkpoint wel weten dat er om dit plaatsje in Bra-


bant hard is gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dat dit een niet opzichzelf- staande gebeurtenis was, is voor velen minder bekend. De gevechten bij Overloon waren deel van een gealli- eerde campagne waarmee in de nadagen van de mislukte operatie Market Garden getracht werd de Duitsers ten westen van de Maas te verdrijven. Deze strijd tussen de Peel en de Maas kende in feite vele gevechten die in felheid vaak niet onderdeden voor de gevechten om Over- loon. Voor de mannen die eraan hebben deelgenomen roepen namen als Blerick en kasteel Geysteren evenveel huivering op als Overloon. De auteurs van Slag in de schaduw zijn er uitstekend


Dutchbatter met een missie


Het afgelopen jaar verschenen er vanwege het 20-jarig ‘jubileum’ te veel boeken over Srebrenica om allemaal te bespreken, maar Man met een missie verdient zeker de aandacht. Het betreft een mooi uitgegeven persoonlijk verhaal van Dutchbat 3-veteraan Philip Messak dat opge- tekend werd door Kees Opmeer. Voormalig pelotonscom- mandant Messak koos na zijn militaire uitzendervaring voor een burgercarrière en is nu directeur op een vmbo- school. Die achtergrond vormt ook de rode draad in het boek waarin zijn uitzendervaringen afgewisseld worden met hoofdstukken over zijn huidige werk waarbij hij Wesley, een van de jongeren op zijn school, tracht te behoe- den voor uitval. Daarbij maakt hij niet alleen gebruik van zijn militaire kwaliteiten, maar vooral ook van ervaringen in de Bosnische enclave Srebrenica in 1995. Hoewel hij vanwege verlof de val zelf niet meemaakte, is zijn verhaal – dat dankzij de gebruikte dagboekaantekeningen authen- tiek overkomt – niet minder heftig. De combinatie met de passages over zijn huidige werkzaamheden in het onder- wijs laat zien dat je ook een positieve wending kunt geven aan dergelijke aangrijpende ervaringen. Alleen daarom al een zeer lezenswaardig boek, dat voorzien is van een voorwoord van oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve. Enig puntje van kritiek zijn de wat gekunstelde foto’s bij het verhaal rond Wesley. (FL)


28 januari-februari 2016


in geslaagd om op een vlotte manier verslag te doen van de strijd tussen de Maas en de Peel in 1944. Het is jam- mer van die enkele opval- lende missers in de eindre- dactie. Het verhaal zelf staat als een huis en geeft een opvallend goed beeld van wat allen in deze strijd heb- ben meegemaakt. De situatie voor de burgerbevolking, de geallieerde en de Duitse kant, alles wordt inzichte- lijk belicht. Ondersteund door duidelijke overzichts- kaarten, gebruikmakend van dagboekverslagen en regimentsgeschiedenissen komen de gevechten die zich ‘in de schaduw’ heb- ben afgespeeld opnieuw tot leven. (GA)


Slag in de schaduw. Peel/ Maas 1944-45 – A. Korthals Altes en N.K.C.A. In ’t veld 216 pagina’s, geïllustreerd € 18,95 Uitgeverij Aspekt, Amers- foort (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461538505


Kort


Zingende Hollander in Spaanse Burgeroorlog


Man met een missie – Kees Opmeer 176 pagina’s, geïllustreerd € 19,95 Uitgeverij Ga creatief, Meppel (tel: 0522-728100) www.gacreatief.nu ISBN 9789491524158


Het verhaal van Bart van der Schelling begint wan- neer Yvonne Scholten een oude lp met liederen van de Internationale Brigades krijgt, waar Van der Schel- ling als een van de artiesten op staat vermeld. Scholten is al jaren gefascineerd door de Spaanse Burgeroorlog (1936- ’39), kent bijna alle namen van de Nederlandse strijders, maar Van der Schelling was haar nog onbekend. Scholten begint een zoektocht en ont- dekt dat Van der Schelling emigreerde naar de VS. Toen Amerikaanse vrijwilligers naar Spanje gingen om te vechten aan de zijde van de Republikeinse regering en hun eenheid Lincoln Bri- gade noemden, ging hij mee en werd daarmee de enige Nederlander in de eenheid. Scholten vertelt in Bart van der Schelling niet alleen het verhaal van Van der Schel- ling zelf, maar ook van haar boeiende zoektocht naar het verleden van deze man waarbij zij tal van prachtige vondsten doet. Zo trad hij samen op met beroemde folkzangers als Woody Guthrie en Pete Seeger. Scholten schreef eerder een boek over Fanny Schoon- heyt, de eerste Nederlandse vrouw die meevocht in de Spaanse Burgeroorlog. Zij werkt nu aan een project met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65