This page contains a Flash digital edition of a book.
De plunjebaal VOORZITTER STICHTING ANJERVETERANENDAG LOUIS TIMMERMANS


‘Een half miljoen anjers op Veteranendag’


Hoewel hij als militair nooit uitgezonden is geweest, is kolonel b.d. Louis Timmermans al vanaf de jaren tachtig actief bij veteranen betrokken. Eerst als lid van het net opgerichte Nationaal Comité 4 en 5 mei, ver- volgens als voorzitter van de BNMO en vandaag de dag als voorzitter van de Stichting Anjerveteranendag. “Prins Bernhard is voor veel veteranen een waar boeg- beeld in hoofdletters.”


Door: Fred Lardenoye Dienstplicht


“Ik wilde eigenlijk notaris worden. Achteraf ben ik blij dat ik dat niet


geworden ben. Ik studeerde rechten en dacht uitstel van dienstplicht te krijgen, maar dat kreeg ik niet. In 1965 kwam ik op bij de infanterie, op de Tapijnkazerne in Maastricht. Van daaruit was het door naar Bussum voor de opleiding ser- geant verzorging. Toen ik eenmaal in dienst zat, dacht ik: dit is ook wel leuk! Nadat ik als sergeant in Steenwijk geplaatst was, besloot ik beroepsofficier te worden. Zo kwam ik op de KMA, daar koos ik voor de intendance.”


Oefening Donderslag “Ik ben projectofficier geweest van de mobilisatie


voor de oefening Donderslag. Dat ging zo. Je zat ’s morgens in de auto naar je werk en hoorde op de radio, na het nieuws: ‘Hier volgt een mededeling van het ministerie van Defensie. Alle houders van telegram P moeten zich nu melden.’ Dan moest je rechtsomkeert naar huis om je plunjebaal te halen en je melden voor een driedaagse oefening. De opkomst was gewoon in de zaal van een café of school. De tweede dag had je een oefening, vaak op de Harskamp. De derde dag werd je weer gedemobiliseerd en mocht je naar huis. Door die func- tie had ik altijd contact met gemeentes et cetera. Zo begon ik vanuit de krijgsmacht steeds vaker raakvlakken te krijgen met de maatschappij.”


Comité 4 en 5 mei


“Tweede helft jaren tachtig zat ik als overste in het kabinet


van de Chef Defensiestaf, generaal Huijser, toen het Natio- naal Comité 4 en 5 mei werd opgericht met daarin Huijser, de commissaris van de koningin van Zuid-Holland en de


38 januari-februari 2016


secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Omdat Huij- ser zelf veel weg was, werd ik ook in het comité benoemd. Als jonge hond ben ik er ingerold, maar voor mij was het een wending in mijn carrière waardoor ik een soort tweede leven, naast het militaire, ben gaan ontwikkelen en met veteranen in aanraking kwam.”


Hiërarchie in leed


“Het nieuwe comité wijzigde de opzet van de herdenking,


maar ook het tijdstip van 4 uur ’s middags naar 8 uur ’s avonds. Het erecoulouir bestond toen uit mensen van de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten aangevuld met vete- ranen. Maar het meest frappante in die begintijd was dat ik geconfronteerd werd met het fenomeen hiërarchie in leed. Ik zag het bijvoorbeeld bij mensen die concentratiekampen over- leefd hadden. Het hoogste leed had je pas geleden als je in Auschwitz had gezeten. Had je bijvoorbeeld in Bergen-Belsen of Mauthausen gezeten – maakt niet uit hoe beroerd je het had gehad – dan kon het nooit zo erg geweest zijn. En dat zag je ook bij veteranen. Iemand die in Djokja had gezeten, was weliswaar veteraan, maar die telde echt niet mee vergeleken met iemand die in de bush had gezeten met een klewang! Dat zie je nu nog steeds.”


Voorzitter BNMO


“Mijn laatste militaire functie was eind jaren negentig bij de


staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en toen werd ik, nog voordat ik met functioneel leeftijdsontslag ging, gevraagd als voorzitter van de BNMO. Dat was heel bij- zonder, want alle BNMO-leden hadden een gemeenschappe- lijke vijand en dat was het ministerie van Defensie. Zo’n lid


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65