This page contains a Flash digital edition of a book.
Akkoord over vergoeding KNIL-militairen


Nederlandse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een jappen- kamp zaten, kunnen een vergoeding krijgen. Staatssecretaris van Volks- gezondheid Martin van Rijn bereikte daarover een akkoord in de slepende kwestie tussen het kabinet en ruim dui- zend nog levende veteranen. Soldaten van de marine en het KNIL verbleven een groot deel van de Tweede Wereld- oorlog in Japans krijgsgevangenschap.


Hun soldij werd toen niet uitbetaald. Na de oorlog gebeurde dit alsnog voor veel marinemensen, maar niet voor de Knillers. De reden daarvoor was dat de marinemilitairen in Nederlandse krijgs- dienst waren en de KNIL-militairen officieel in dienst van het Nederlands- Indische gouvernement. Die regering had in de naoorlogse periode geen geld voor het zogenoemde back pay. Na de soevereiniteitsoverdracht nam de


Indonesische regering ook de financiële verplichtingen over en daarom wees de Nederlandse overheid in de kwestie over het uitbetalen van achterstallige soldij naar Indonesië. Nu is er dus toch een akkoord bereikt, waarbij is overeen- gekomen dat Nederland een vergoeding van 25.000 euro per persoon zal beta- len. (LvD)


Info: www.indischplatform.nl.


Boek over Wolfskinderen


Onlangs presenteerde Claudia Heiner- mann, fotografe voor o.a. Checkpoint, haar fotoboek Wolfskinder, A Post-War Story in het Nutshuis in Den Haag. Het lijvige boekwerk, dat bij de presenta- tie aan de ambassadeur van Litouwen werd aangeboden, vertelt de verhalen van 23 inmiddels hoogbejaarde mannen en vrouwen, oorlogswezen die bekend zouden worden als zogenoemde Wolfs- kinderen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vluchtten honderddui- zenden Duitsers uit Oost-Pruisen en Koningsberg voor het oprukkende Rode leger. Hierbij raakten geregeld kinderen zoek of ze waren er getuige van hoe hun familie door de Russen werd vermoord. Aan hun lot overgelaten, probeerden deze kinderen in de Baltische bossen te overleven, waar ze vochten tegen hon- ger en kou. Voor de wolven in het bos waren ze niet zo bang, maar wel voor de


willekeur van de Russen. Velen kregen later een nieuwe identiteit en Litouwse namen waardoor ze voor het Rode Kruis helaas onvindbaar waren. En zo verbleven zij decennialang achter het IJzeren Gordijn. Er leven nu nog zo’n zeventig Wolfskinderen in Litouwen. Heinermann heeft zich het lot van deze Wolfskinderen aangetrokken en heeft velen van hen in Litouwen soms meer- malen bezocht en gefotografeerd. (AS)


Het boek (404 pag., ISBN 9789081408936) is voor 50 euro te bestellen op www.wolfskinder.eu.


Waltrout Minnt, een van de Wolfskinderen. Foto: Claudia Heinermann


Nabestaanden treinkapers dagen Staat


Nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse kapers van de treinkaping bij De Punt in 1977 houden de Neder- landse Staat verantwoordelijk voor hun dood. Volgens hen zijn de kapers door mariniers doodgeschoten terwijl ze zwaargewond en weerloos waren. Hun advocate Lies- beth Zegveld stelt dat de Molukse kapers van dichtbij zijn doodgeschoten, terwijl ze door beschietingen van buiten de trein al uitgeschakeld waren en geen bedrei- ging meer vormden. Eerder dit jaar liet toenmalig minis-


ter van Justitie Ivo Opstelten weten dat de Staat niet verantwoordelijk is, omdat uit onderzoek zou blijken dat er geen kapers opzettelijk zijn doodgeschoten en dat er geen buitenproportioneel geweld is gebruikt. Zegveld houdt vol dat de dood van de kapers onnodig was, daar- bij baseert zij zich op autopsierapporten en verklaringen van mariniers. De rechter zal nu uitspraak doen, de Staat is gedaagd op 23 december bij de rechtbank in Den Haag. (LvD)


december 2015


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65