This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Anne Salomons en Karin Stroo


Missie Max-dag: ‘Papa, ik mis je zo...’


Op 21 november vond voor de achtste keer de Missie MAX-dag plaats. Ruim 1100 mensen kwamen naar Hangar 2 van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Ouders, partners, kinde- ren, opa’s en oma’s; de hangar barstte bijna uit zijn voegen. “Wat is je eerste indruk?”, vroeg presentator Jan Slagter aan Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. “Fijn dat er zoveel mensen zijn”, antwoordde Mid- dendorp. “Een uitzending betekent voor het thuisfront dat je er alleen voor staat. Een thuisfrontdag is om alle militairen en hun partners en kinderen een hart onder de riem te steken.”


Er waren optredens van Di-rect, Glen- nis Grace en illusionist Christian Farla. En er waren poffertjes, broodjes worst, roze koeken en Snickers. In cabines konden de thuisblijvers hun speciale video-kerstboodschap inspreken voor hun militair. En natuurlijk waren er liveverbindingen met onder meer Mali, Irak en Afghanistan. Een klein meisje kon alleen maar snikken: “Papa, ik mis je zo...” Op een groot scherm zag de zaal papa in Irak in zijn ogen wrijven. Ieder- een was ontroerd. “Dat is het”, aldus Nynke, moeder van drie kinderen, “iedereen hier begrijpt elkaar. Daarom is deze dag ook zo belangrijk.” (KS)


RZO positief over veteranenzorg


Voorzitter RZO Uri Rosenthal overhandigt het rapport aan minis- ter van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Foto: ministerie van Defensie


De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) laat in een rapport over haar werkzaamheden in 2013-2015 weten dat ze tevreden is over de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen en over het onderzoek dat gedaan wordt naar uit- zendgerelateerde klachten. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert nam het rapport in ontvangst van RZO- voorzitter Uri Rosenthal en bood het aan aan de Tweede Kamer. De RZO noemt het veteranenzorgsysteem wel kwets- baar omdat instellingen en behandelaars minder ruimte heb- ben voor activiteiten buiten de kaders. Aandachtspunten zijn de zorg voor het sociale systeem van de veteraan en de positie van veteranenzorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. De RZO wijst verder op het belang van evenwicht tussen de aan- dacht voor zorg en de beeldvorming over veteranen, omdat het met het merendeel van de veteranen goed gaat. Te veel aandacht voor zorg zou het beeld kunnen scheppen dat alle veteranen hulpbehoevend zijn. Het Veteraneninstituut en het Trimbos-instituut hebben onlangs een groot onderzoek onder veteranen afgerond, dat zij deden in opdracht van de RZO. In het januari-februari- nummer van Checkpoint leest u meer over de uitkomsten van dat onderzoek. (LvD)


Veteranenhotels tekenen samenwerkingsovereenkomst


Vier veteranenhotels, die voordelige arrangementen spe- ciaal voor veteranen aanbieden, hebben op 23 november op het Veteraneninstituut in Doorn een samenwerkings- overeenkomst getekend. Daarin is onder meer een aantal voorwaarden vastgelegd om aan dit concept te kunnen deelnemen. Een daarvan is dat per geboekt veteranen- arrangement tien euro wordt geschonken aan de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten die binnenkort


6 december 2015


wordt opgericht. Vier hotels hebben de samenwerkings- overeenkomst ondertekend en worden door het Vete- raneninstituut dan ook erkend als veteranenhotel. Het gaat om Hotel De Foreesten in Vierhouten op de Veluwe, Hotel Atlas in Valkenburg, Hotel Boschlust in het Friese Oudemirdum en Hotel de Oringer Marke in het Drentse Odoorn. (FL)


Liveverbinding met uitgezonden militairen tijdens de Missie MAX-dag. Foto: Karin Stroo


De uitzending is op eerste kerstdag om 12.05 uur op NPO 1.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65