This page contains a Flash digital edition of a book.
Paars


“Ik heb het meegemaakt dat je op een staf kwam met allerlei kleuren en als je dan heel


hard roerde, werd het paars, maar zo gauw je daarmee ophield, kwamen die kleuren weer naar boven. Dat is een groot verschil met nu. Ik was onlangs in Mali met marine, land- en luchtmacht. Mij werd verteld dat ik paars moest denken, daar zie je dat iedereen gewoon paars doet. Iedereen kent elkaar bij de voornaam.”


Chinooks


“In 2005 gebeurden er in een jaar tijd drie ongelukken met Chinooks en een Apache.


Ik vond dat we iets niet goed deden en dat was de reden dat ik commandant werd van 298 Squadron met de Chinooks in Gilze-Rijen. Ik heb besloten om een jaar lang niet op uit- zending te gaan en heb stevige maatregelen genomen. Daar word je niet populair van. Dus je zit ’s avonds vaak alleen op kantoor. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, ook al kun je nooit zeggen dat er daardoor geen ongelukken meer zijn gebeurd.”


Reorganiseren in plaats van Afghanistan


“Ik werd bij wijze van spreken met de plunjebaal op de vlieg- tuigtrap naar Afghanistan teruggeroepen. Toen de mannen vertrokken, ben ik als generaal in Den Haag binnen de Direc- tie Aansturen Operationele Gereedstelling gaan werken. Daar kreeg ik in 2010 het dilemma dat er meer dan een miljard bezuinigd moest worden. A hell of a job. Dat je na vele jaren ontdekt dat je beter bent in het reorganiseren dan in het vlie- gen, dat is irritant. ”


IGK


“Toen generaal Middendorp mij vroeg om IGK te worden, was ik toch wel een beetje overrompeld.


Het eerste wat door mij heen schoot was: nu is het operatio- nele deel helemaal afgelopen. En dat klopt ook, je hebt hier geen hot line met Den Haag. Bewust niet, want mijn taak is nu elke dag mensen opzoeken, met ze praten en helpen waar dat kan. Ik moet ze ruimte geven om met mij te spreken over dingen die in Den Haag bedacht zijn en hoe die uitwerken. Als honderd man het niet snappen, dan heb je het dus niet goed bedacht. Mijn taak is om dat ongenoegen ongefilterd in Den Haag neer te leggen. Week in week uit bezoek ik Defen- sielocaties en ik spreek wekelijks met tweehonderd mensen


uit alle lagen van de organisatie. Na een jaar heb je alles een keer gezien, dus ik kom nu op het punt dat je er langer over kunt nadenken en dingen kunt veranderen. Ik signaleer en ik agendeer en dat doe ik uiteindelijk tot aan de minister aan toe. Dat is prettig, je bent autonoom, onafhankelijk en onpar- tijdig.”


Inspecteur der Veteranen en Reservisten


“Dat is weer een iets andere rol omdat je de brug slaat tus- sen de krijgsmacht en de samenleving. Tussen Defensie en de veteraan en de reservist. Dus buiten Defensie kom je ook vaak, laatst heb ik nog bedrijven toegesproken. Verder heb ik de rol van ombudsman, de bemiddeling. Er komen hier vier- tot vijfhonderd veteranen per jaar langs voor een goed gesprek en 87 procent lossen we op. Maar soms ook niet, dan hebben ze niet gekregen wat ze wilden. Net als bij De Rij- dende Rechter, maar die kijkt zuiver naar de letter van de wet en ik nou juist niet. Ik kijk naar waar regels en procedures tekortschieten en de menselijke maat vergeten wordt.”


DJ Tiësto


“De afgelopen twee jaar, waar ik ook kom, voel ik meer erkenning en waardering. Niet


voor de organisatie Defensie, maar voor de mannen en vrou- wen die dit bijzondere werk doen. Er zijn allerlei initiatieven om vanuit de samenleving die waardering te stimuleren. Daar zit de mogelijkheid om een brug te slaan naar jonge veteranen. En ik vind het super om ook de veteranenpas meer waarde toe te kennen. Jonge veteranen, hoe kun je die nou ‘verleiden’? Dat doe je niet met Wieteke van Dort, dat doe je met DJ Tiësto. Moet je je voorstellen dat je zo iemand bij de Nationale Taptoe hebt staan op zaterdagavond. De Ahoy puilt uit!”


Zeventig jaar “De IGK is al zeventig jaar een betrouwbaar instituut gebleken, dat


geeft vertrouwen. Als we ons maar continu afvragen wat onze toegevoegde waarde is. Dat hebben we ook gedaan op een symposium ter gelegenheid van zeventig jaar IGK. Het feit dat je zeventig jaar bestaat, is geen garantie dat je er over zeventig jaar nog bent. Dat je de afgelopen zeventig jaar ver- trouwen hebt gekweekt, zou wel een basis kunnen zijn voor de komende zeventig jaar.”


Generaal Bart Hoitink (1959) is sinds juni 2014 IGK en Inspec- teur der Veteranen en Reservisten. Hoitink begon zijn mili- taire carrière in 1982 bij de luchtmacht. Hij vervulde diverse operationele functies waaronder die van helikopterpiloot en vlieginstructeur. In 2000 werd hij als detachementscom- mandant van het 300 Squadron Cougar helikopters uitge- zonden naar Bosnië in het kader van SFOR. Verder had hij een belangrijk aandeel in de oprichting van het Defensie Helikopter Commando in 2008 en de internationale training in het Amerikaanse Fort Hood. In zijn vorige functie was Hoitink directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling.


De IGK in gesprek met minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert. Foto: ministerie van Defensie


24 december 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65