This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen wor- den geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


Uitgebreid onderzoek Nederlands-Indië (3) Ik schrijf deze brief als weduwe van soldaat 1e klas Th. v.d. Meer, die dik drie jaren van zijn leven in Nederlands-Indië moest doorbrengen (dienstplicht vanaf januari 1947 tot maart 1950). Ik ben het volkomen eens met de briefschrijvers Ton Kelders en G.H. Kolff (To the Point 9-2015). Mijn man verbleef op Oost-Java. Er is zoveel gebeurd. De demarcatielijn is zo vaak geschonden door de andere kant, waardoor mijn man weer kameraden ten grave moest dragen. Laten ze die kant eens uitgebreid onderzoeken! Uit frustratie heeft mijn man zijn onder- scheiding voor de drie jaren dienst in Nederlands-Indië, het Ereteken voor Orde en Vrede, vernietigd in de loop der jaren. Het is toch voor niets geweest, zo voelde hij het.


A. v.d. Meer-de Vries, Rinsumageest


Uitgebreid onderzoek Nederlands-Indië (4) Naar aanleiding van de oproep van G.H. Kolff in To the Point dat het na zoveel onderzoeken tijd is om vooruit te blikken en samen te werken daar waar het mogelijk is, vraag ik mij af wie er vandaag de dag behoefte aan heeft om samen te werken en met wie? Zijn het regeringen, NGO’s en/of organisaties op economisch of sociaal- cultureel gebied in wier behoefte niet of onvoldoende wordt voorzien? Aan activiteiten die Nederland, door Indonesische ogen gezien als de door Indonesische heroïek gevelde ex-kolo- nisator, Indonesië nu kan aanbieden, bestaat weinig of geen behoeft. De in Azië opkomende economie is voor Indonesië belangrijker dan de kwak- kelende economie van Europa. Wat Nederland destijds de Aziatische kolo- nie staatsrechtelijk had aan te bieden, was en is zeker nu volslagen irrele- vant. Dit geldt ook voor de economie waar toch alles om draait.


M. Maresch, Nijmegen 46 december 2015


Uitgebreid onderzoek Nederlands-Indië (5) Er worden nog circa tweehonderd claims verwacht van kinderen van geëxecuteerde Indonesische mannen onder meer in Zuid-Sulawesi. Regel- matig verschijnen dergelijke berich- ten in de schrijvende pers en op tv. Nooit, ik herhaal nooit, heb ik iets gelezen of gezien over geëxecuteerde Nederlanders of afgeslachte Nederlan- ders door middel van een klewang. Daar ziet men ook nooit foto’s van. Wie zorgt ervoor dat hun kinderen een genoegdoening ontvangen van de Indonesische regering? Ik vind dit een grote schande en dat raakt mij steeds weer diep als ik bovenstaande berichten lees, ik trek mij dat heel erg aan!


F.J.J. Berings, Utrecht


Uitgebreid onderzoek Nederlands-Indië (6) Er wordt wel beweerd dat Indiëvete- ranen na repatriëring een kostuum mochten kopen op rekening van het Rijk. Ik wil dat toch even corrigeren. Na mijn ontscheping op 7 oktober 1950, kreeg ik na de gebruikelijke toespraak een sinaasappel en ook nog vijftig gulden, bedoeld voor de aanschaf van nieuwe kleding. Daar kocht je toch echt geen kostuum van. Wat ik wel kreeg? Binnen een half jaar een oproep voor herhalingsoefenin- gen op de Wittenberg bij Garderen in juni 1951 vanwege de Koude Oorlog en daarna nog eens in 1952 en 1956. Dat was niet de laatste verplichting, want eind jaren vijftig moesten alle Indiëveteranen zich weer melden voor verplichte deelname aan de Dienst Bescherming Bevolking voor cursus- sen luchtbescherming, brandweer, EHBO en gewondenvervoer. Dan te weten dat de dienstplichtigen van de lichtingen 1925 tot en met 1927 ook in de oorlog naar Duitsland werden gestuurd voor de Arbeitseinsatz of voor dwangarbeid na de razzia’s van november 1944, mag vastgesteld wor- den dat de generatie 1925/1929 het aardig voor de kiezen heeft gehad. En nu ze de leeftijd van 90 naderen of al bereikt hebben, wordt ze vanaf een Zwitserse berg nog eens toegeroepen dat het extreme en structurele geweld er bij hen ingebakken zat (Check Up 7-2015). Mijnheer Limpach en al die commentatoren worden bedankt voor hun waardering.


Leo Heinsbroek, Schiedam Special Air Service


Arie Nooit in SAS-uniform in 1945. Foto: privécollectie Arie Noot


In het interview met Arie Noot met de kop ‘Ik was woest op die Duitsers!’ (Checkpoint 8-2015) wordt de oprich- ting van de Special Air Service (SAS) toegedicht aan Winston Churchill. De bedenker was echter David Ster- ling, een jonge luitenant tijdens zijn verblijf in een hospitaalbed in Caïro. Hij bracht zijn idee op een ongebrui- kelijke manier onder de aandacht van het hoofdkwartier voor het Midden- Oosten. Hij liep zonder aankondiging het bureau van de plaatsvervangend stafchef generaal Ritchie binnen, die hij zijn met de hand geschreven memorandum overhandigde. Deze las tien minuten, keek op en zei: ‘Dit zou wel eens het plan kunnen zijn, waar we naar uitkijken. Ik zal het bespreken met de opperbevelhebber en u onze beslissing binnen een paar dagen laten weten.’ Sterling kreeg toestem- ming om zijn plannen uit te voeren, en dat leidde van november 1941 tot december 1942 tot grote successen. Na januari 1942 ging de SAS verder zonder Sterling toen hij in Tunesië in krijgsgevangenschap raakte. David Sterling, bij de Duitsers bekend als ‘de spookmajoor’, wordt zelfs genoemd in The Rommel Papers.


B. Penning, Enschede


Regeling gratis vervoer (slot) Naar aanleiding van de discussie over het al dan niet misbruik maken van het vrij vervoer (To the Point 8-2015) wil ik u een idee voorstellen. Geef iedere veteraan een trein Dal Voor- deel-abonnement en schaf de regeling


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65