This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooggetuige


INDIËVETERAAN EN DOMINEE RUDOLPH VAN VOORST VADER


Het


vliegend


evangelie


Weinig geestelijk verzorgers zullen in hun carrière zoveel hebben gevlogen als dominee Rudolph van Voorst Vader in Nederlands-Indië. Als stafluchtmachtpredikant in de archipel bestreek hij niet minder dan zestien vliegvelden. Van de kop van Sumatra tot aan Nieuw-Guinea. “Je kunt wel zeggen: de hele archipel was mijn gemeente.” Een interview met een inmiddels 96-jarige gedreven dominee.


Door: Christ Klep


Wereldoorlog zowat het laatste waar Van Voorst Vader aan dacht. In de oorlog was hij, vers uit de col- legebanken, als invaller begonnen in een Zeeuws dorpje. Hij had de bevrijding van Vlissingen meege- maakt en was ternauwernood aan een zwaar bombardement vanuit zee ontsnapt. Toen kwam de bewuste vraag. Er was een groot tekort aan predikanten in het leger. Uit Londen arriveerde een dominee die kandi- daten zocht. Van Voorst Vader wist eigenlijk niets van het militaire apparaat. Maar de 26-jarige predi- kant twijfelde niet lang. “Het lag


E 42 december 2015


en baan als protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht? Dat was aan het einde van de Tweede


Dominee Van Voorst Vader op 96-jarige leeftijd. Foto: Birgit de Roij


blijkbaar op mijn pad. Mijn vader zei altijd: als je tussen twee moet kiezen, neem dan altijd de moeilijk- ste weg.”


De Watermannen In België sloot Van Voorst Vader zich aan bij 1-3 RI De Watermannen. Dit was een oorlogsvrijwilligers- bataljon (OVW) in oprichting. Zijn chauffeur was een klassieke levens- genieter: dames, smokkelen, alles kon. Hoe hij het vond om de chauf- feur van een dominee te zijn, vroeg Van Voorst Vader. “Nou dominee, er zijn twee mogelijkheden: of ik maak u slecht of u maakt mij goed!” Na de nodige omzwervingen (Zee- land, Oost-Nederland, Duitsland, Limburg, Groot-Brittannië) arri-


veerde het bataljon begin 1946 in Nederlands-Indië. “Het was een bonte verzameling vrijwilligers”, herinnert Van Voorst Vader zich. “Studenten, oud-Engelandvaarders, joodse jongens die ondergedoken hadden gezeten en ook een paar oud-SS’ers.” De meeste militairen van 1-3 RI waren afkomstig uit Limburg en Brabant – en dus katho- liek. Maar de samenwerking met de aalmoezeniers verliep uitstekend. Dat verbaasde menigeen. “Maar wij zeiden altijd: we zijn knechtjes van dezelfde Heer.”


Militaire Luchtvaart Eind 1946 maakte Van Voorst Vader de overstap van de landmacht naar de Militaire Luchtvaart. Daar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65