This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Tentoonstellingen en musea 10T01 T/m 3 januari 2016 is de internationale ten- toonstelling Sobibor – Het geheugen van de grond te zien in Kamp Westerbork. De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk archeologisch onderzoek kan zijn op een historische plek als Sobibor in Polen. Dankzij het onder- zoek in het bodemarchief is er veel meer bekend gewor- den en zijn er bewijzen geleverd over het dodelijke functioneren van dit ver- schrikkelijke oord. In de expositie worden structuren en voorwerpen getoond aan de hand van foto’s, verslagen van archeoloog Wojciech Mazurek en getuigenissen van kampgevangenen en bewaking.


10T01 10T02


lingschap van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945 te Groesbeek. Geopend: ma t/m za: 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00- 17.00 uur (m.u.v. 25 dec). Entree met veteranenpas € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdings- museum.nl.


Geopend: ma t/m vr 10.00- 17.00 uur, za en zo 13.00- 17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: gratis. Herinnerings- centrum Kamp Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593-592600, website: www.kampwesterbork.nl.


10T02 Ze vochten met de geallieerden voor onze vrij- heid, maar werden zelf niet bevrijd. Het verhaal van de Polen is een van de meest aangrijpende en tegelijkertijd minst belichte verhalen uit de bevrijdingsgeschiedenis. T/m 31 mei 2016 wordt dit belangwekkende onderwerp belicht in de tentoonstelling De Polen. Bevrijders in bal-


54 december 2015


10T03 T/m december is de schilderijententoonstelling Terugblik op de ‘Jappentijd’ van Trees Ruijs te zien bij het NIOD in Amsterdam. Ruijs groeide op in Ned.- Indië. Door de Japanse bezet- ting kwam in 1942 een grim- mig einde aan haar jeugd. Met haar moeder en broers en zussen werd zij geïnter- neerd. Eerst in een woonwijk in Malang, later in de kam- pen Karang Panas en Lam- persari in Semarang. Haar vader werd tewerkgesteld aan de Birma-Siamspoor- weg. Begin jaren tachtig heeft zij haar herinneringen aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië verbeeld in een serie schilderijen. Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vr 9.00-17.30 uur. NIOD, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, tel: 020-5233800.


Varia


10V01 Op 28 oktober heeft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht ltn-gen Hoitink het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis uitgereikt aan P.J. Walraven, C.A. van Hest, J.H. Hofkens, P. Noot en J.C. Baan. Daarnaast werd het herinneringskruis uitgereikt aan mw Ploeg-Butters Ruben, aan wier vader J.E.T.M. Butters Ruben deze onderscheiding postuum was toegekend. Hoewel de decorandi al bij het instellen van de onderscheiding in 1962 hiervoor in aanmerking kwamen, heeft de toeken- ning om diverse redenen pas recent plaatsgevonden. Hoitink zei in zijn toespraak verheugd te zijn dat het uitblijven van de welverdiende onderscheidingen na al die jaren kon worden rechtgezet. Info: Stafofficier Vete- ranenaangelegenheden ltn-kol T. van Mastrigt, e-mail: a.v.mastrigt.04@mindef.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65