This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Veteranenombudsman bezoekt ontmoetingscentra


Veteranenombudsman Reinier van Zut- phen en zijn medewerkers bezoeken het komende jaar veteranenontmoetings- centra in het land. De aftrap werd op 3 november gegeven in ontmoetingscen- trum de Veldpost in Amsterdam. Daar sprak Van Zutphen (zie ook Checkpoint 6-2015) met vijftien veteranen. “Als Veteranenombudsman wil ik weten wat er leeft bij veteranen. Ze kunnen bij mij aankloppen, maar ik ga ook op pad om hun verhalen te horen.” Als gevolg van de Veteranenwet is er sinds juni 2013


een Veteranenombudsman die onaf- hankelijk is en klachten over overheid en niet-overheidsinstanties behandelt. Tot nu toe ontvangt hij jaarlijks zo’n 150 klachten, maar dat is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Daarom wil Van Zutphen actief naar de veteranen toe om met hen in gesprek te gaan. Ver- spreid door Nederland zijn er 25 vetera- nenontmoetingscentra. Deze centra zijn een ontmoetingsplek voor veteranen en hun omgeving. (JR)


Foto: Bureau Nationale ombudsman


Oorlogspremier Gerbrandy en Soldaat van Oranje beraamden staatsgreep


Voormalig premier Pieter Sjoerds Gerbrandy en een aantal oud-verzetsmensen, onder wie Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema, zouden in 1947 een staatsgreep heb- ben beraamd. Dat blijkt uit een biografie van Sytze van der Zee over François van ’t Sant (1883-1966), jarenlang een vertrouwensman van het Koninklijk Huis. Voor het boek, getiteld Harer Majesteits loyaalste onderdaan, kon de auteur putten uit het familiearchief van Van ’t Sant. Hij onthult in zijn boek dat er ook al een datum was vastge- steld: donderdag 24 april 1947. Verder ontdekte de auteur dat een moordaanslag op PvdA-voorzitter Koos Vorrink


onderdeel van de couppoging was. Aanleiding voor de coup was het Akkoord van Linggadjati, dat de status van een deels onafhankelijk Indonesië moest regelen. Bij rechtse organisaties en in kringen van het voormalig verzet en het leger bestond tegen dit voornemen grote weerstand. Hun aversie was zo groot dat ze besloten de regering van premier Louis Beel (1946-1948) omver te werpen. Dat de staatsgreep niet doorging, kwam vermoe- delijk doordat koningin Wilhelmina, die op verzoek van de coupplegers schriftelijk was geïnformeerd door Van ’t Sant, het plan afkeurde. (JR)


Vrouwelijke generaal Van den Hoek met FLO


De eerste vrouwelijke generaal Leanne van den Hoek heeft begin december het commando over de Divisie Facilitair en Logistiek overgedragen aan brigadege- neraal Ronald Harmsma. Zij gaat met functioneel leeftijdsontslag. Met haar vertrek is er nog maar één vrouwelijke generaal, commodore Madeleine Spit. In Checkpoint 2-2015 legde Van den Hoek uit waarom Defensie moeite heeft voldoende vrouwen aan zich te binden: “Beleidsmatig is voor gezinsvorming bij Defensie alles geregeld: je kunt een tijdje de dienst uit, je kunt parttime werken of fulltime en dan zelf voor kinderopvang zorgen. Maar je merkt wel dat het voor vrouwen lastig is om aan gezinsvorming te doen in een fase


8 december 2015


waarin je bij operationele eenheden geplaatst bent. (…) Dat keuzemoment (voor het gezin; red.) is er en je ziet dan heel veel vrouwen de dienst uit- gaan. Ze hebben het idee dat ze, door bijvoorbeeld parttime te gaan werken, te veel op collega’s terugvallen en dat willen ze niet.” Van den Hoek, die ook Afganistanveteraan is, werd bij de overdracht geprezen voor haar betrok- kenheid bij haar mensen, haar loyaliteit naar Defensie en haar gedrevenheid. (LvD)


Brigadegeneraal Leanne van den Hoek. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65