This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 10P01 Jan van Boeijen is op zoek naar sobats van vijf in Ned.-Indië omge- komen militairen uit de voormalige gemeente Val- burg. Sld W.J.M. Aarns (Ondersteuningscompagnie 5 RS), gesneuveld te Djok- jakarta op 3 jan 1949; kpl OVWJ.W. Hendriks (7 RS), overleden op 9 mei ’48 a.b. van de Groote Beer; huzaar W.J. Janssen van Doorn (1-1 Regiment Huzaren van Boreel), op 17 okt ’48 overle- den te Tjimahi; marinier II G.F. Sipman (radio-telegra- fist 4e Inf. Bat. Mariniersbri- gade), gesneuveld op 25 feb ’49 te Madioen en kap J.B.F. Veldman (compagniescom- mandant Stafcompagnie 2-6 RI), gesneuveld op 10 juli ’46 te Semarang. Reacties: J. van Boeijen, Schoolstraat 13, 5731 AN Mierlo, tel: 06-22764697, e-mail: janvan- boeijen@onsbrabantnet.nl.


10P02 De Reünie Commis- sie 1e HpVa zoekt sobats: sld: H. de Jong, N. Lancer, W.J.Merk, P. Raadt, R.J. van Veen, J. Uiterwijk, H. ten Broek, J.C. Wilthagen, A.J. Symons, J. van Mook, R. Hulst; kpl: J.J. Overvliet, J.A. Jansen; sgt: F.R. Knol, J.Th.A. Raay en A.P.J.C. van Loon. Reacties: Reünie Commissie 1e HpVa, Scheerwolderweg 24, 8371 WJ Scheerwolde, tel: 0521-370092, e-mail: erna.weijs@kpnmail.nl.


10P03 Ronald Nijboer heeft onlangs de dagboeken van zijn opa Evert-Jan Nijboer, die als OVW’er van 1946 tot ’48 op West-Java, Ned.-Indië verbleef, gedigitaliseerd. Ook heeft hij in Indonesië de plekken uit de boeken bezocht


34 december 2015


rang o.l.v. P.H.M. van Dijk. Reacties: R. Nijboer, Hoofd- weg 388b, 1056 DE Amster- dam, tel: 06-12290379, e-mail: nijboerronald@gmail.com.


(zie http://bit.ly/1Wy4Q7v). Nu schrijft hij een boek over zijn opa’s tijd in Ned.-Indië en zoekt hij veteranen die hem wellicht nog gekend hebben. Nijboer vertrok nov ’45 naar Ned.-Indië met de Stirling Castle en keerde in maart ’48 terug met de Groote Beer. Hij diende bij de GBI, Staf W-Brigade, 5 MPI, Staf Korps (Fotografi- sche Dienst). In ’46 was hij betrokken bij belangrijke evacuatieacties rond Tange-


10P05 ACSI Kampeerreizen is op zoek naar enthousiaste veteranen om, samen met hun partner, het huidige team van reisleiders te ver- sterken. Ieder jaar gaan ruim vijftig reisleiderechtparen op pad om de diverse kampeer- reizen te begeleiden. Bent u een enthousiaste caravan- ner of camperaar tussen de 50 en 67 jaar die goed met mensen kan omgaan, kennis/interesse heeft in cultuur en historie en goed kan communiceren in het Nederlands, Engels en Duits? Neem dan contact op via touroperating@acsi.eu of bel 0488-420810 en vraag naar Sophie Berns. ACSI Kampeerreizen zoekt ook technische assistenten. Info: www.acsireizen.nl.


10P06 Doret Boekhorst- Lucassen zoekt Indiëvetera- nen die haar vader Adrianus (Ad) Lucassen (geb. 26 juni 1927) hebben gekend. Van dec 1947 tot apr ’50 zat hij in


10P04 Deze foto is genomen in 1962 in Biak, Ned. Nieuw-Guinea. De persoon links met de handen in het verband is Hennie Verhagen. Rechts is Harry Vermeu- len, maar de twee personen in het midden kan Verha- gen zich niet meer herinneren. Wie kan hem hier mee helpen? Sinds 1980 woont hij met zijn gezin in Queens- land, Australië. Reacties: H. Verhagen, 11 Jardine Street, Leichhardt 4305, Queensland, Australia, tel: 07.32023896, e-mail: henryandels@optusnet.com.au.


Ned.-Indië en was hij onder- deel van het 5e Bataljon Grenadiers. Hij heeft veelal gewerkt als kantinebeheer- der en hij voerde regelmatig cabaretvoorstellingen op. Hij is gelegerd geweest in nov ’47-mrt ’49 in Soerabaja, Ambon, Soembawa, Makas- sar en Bali en in mrt ’49-apr ’50 in Djokjakarta, Kota Gedeh en Kedaton Plered. Reacties: D. Boekhorst- Lucassen, Schellingstraat 8, 5237 RH Den Bosch, tel: 06-40715687, e-mail: lisalucassen@live.nl.


10P07 Herman van Hazendonk is op zoek naar veteranen die gediend hebben op post 7-8 van de paostcie in Libanon in 1983. Reacties: H. van Hazendonk, e-mail: paostcie1983@gmail. com of Facebookpagina paostcie post 7-8 83.


10P08 I.o.v. het Nationaal Comité 4 en 5 mei voert het WO2 programma van Arq een verkennend onder- zoek uit naar de behoefte aan ondersteuning van de naoorlogse generaties en de activiteiten die voor deze groep worden georgani- seerd. Vaak heeft de oorlog ook ingrijpende gevolgen gehad voor de naaste familie zodat ondersteuning nodig kan zijn. Het doel van het onderzoek is om te kijken of de behoeften en het aan- bod op elkaar aansluiten. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de kinderen en kleinkinderen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65