This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint


Veteranen onder het kruis


Een bont gezelschap bevindt zich zaterdag 3 oktober in de voormalige kerkzaal van de Hersteld Apostolische Kerk aan de rand van het centrum van Arnhem. Spijkerbroek met gympen, Dagelijks Tenue met dito schoe- nen en motortenue met bijpassende laarzen. Het zijn veteranen met hun familie, bijeen voor de officiële opening van het Ontmoetingscentrum Veteraneninloophuis Arnhem.


Door: Marleen Wegman Foto: Birgit de Roij


B


ijna vijf jaar lang maakten Bos- nië- en Irakveteraan Patrick Wayer (34) en zijn partner Francis Heger zich sterk voor


een plek voor veteranen in de Gelderse hoofdstad. Een eerste locatie in een bedrijfsverzamelgebouw bleek niet geschikt. Met de verhuizing naar een voormalig kerkgebouw, inclusief pasto- rie, lijkt de stichting OC Veteranenin- loophuis Arnhem zijn plek te hebben gevonden. Wayer is er kort over: “Iedereen is hier welkom.” Niet alleen veteranen en hun familie, maar zeker ook de bewoners van de volkswijk. Zij zijn blij met de komst van het inloophuis. De overlast door drugsgebruikers en zwervers is vermin- derd sinds de kerk in gebruik is geno- men. De stichting kan dan ook rekenen op steun vanuit de buurt. Soms finan- cieel, soms in natura door een traktatie van de bakker of hulp bij het klussen. Want het inloophuis mag dan nu wel officieel geopend zijn, de klussen zijn nog niet geklaard. Het grote kruis boven de koffiecorner blijft in ieder geval zit- ten. “We krijgen het er niet uit; het zit deels ingemetseld in de muur”, vertelt


Bosniëveteraan Jeroen Ekkelenkamp (45). Samen met Wayer en Heger vormt hij het bestuur van de stichting. “Maar het dartpijltje daar schuin rechtsboven, dat gaat er nog wel uit.”


Onderdak Ekkelenkamp laat weten dat de stich- ting net is begonnen met een coachings- traject voor aansluiting bij de VOC, de samenwerkende Veteranenontmoetings- centra. De locatie in Arnhem is een zogeheten BBB (bed-bad-brood)-voor- ziening voor veteranen (en hun gezin) die het tijdelijk ontbreekt aan onderdak of financiële middelen om in hun eerste dagelijkse behoeften te voorzien. Het opvangen van veteranen en voorzien in BBB is onderdeel van de nuldelijns- ondersteuning. Op de bovenverdieping van het pand kunnen maximaal twee veteranen met hun gezin worden opgevangen. Daar- voor zijn slaapkamers met bijbehorende woonkamer en keuken beschikbaar. Los daarvan wordt er regelmatig noodhulp gegeven in de vorm van een voedsel- en/ of kledingpakket. Vijf vrijwilligers van de stichting hebben inmiddels de cur-


Jeroen Ekkelenkamp (l) nodigt iedereen uit om het inloophuis binnen te komen.


sus veteranenhelper afgesloten. Drie van hen zijn nu bezig met de cursus nulde- lijnsondersteuner bij de Basis in Doorn. De voormalige kerkzaal is in gebruik als koffiecorner en is toegankelijk voor veteranen, niet-veteranen en bewoners uit de wijk. De ruimte is te huur voor andere activiteiten, zoals vergaderingen en feesten. Voor de nodige aanloop uit de buurt zorgt zeker de winkel in twee- dehandskleding die twee dagen per week is geopend. De huiskamer op de begane grond aan de achterkant van het pand is op vrijdagavond het exclusieve terrein van de veteranen. “Kleiner en knusser dan die grote zaal, met ruimte voor andere gesprekken. Maar ook voor het samen kijken naar een film”, legt Ekkelenkamp uit. Als er deze zaterdagmiddag één ding duidelijk wordt, dan is het wel dat de jonge veteranen hun plek in het OC Veteraneninloophuis in Arnhem al hebben gevonden. Mét partner en kin- deren.


Wat: Ontmoetingscentrum Veteraneninloop- huis Arnhem Waar: Willem Barendszstraat 2a, 6828 ZK Arnhem Voor wie: veteranen, dienstplichtigen, partners en andere belangstellenden Wanneer: ma t/m vr 09.30-16.30 uur, vrijdagavond 19.00-22.30 uur Info: Jeroen Ekkelenkamp, tel: 06-39562057, e-mail: info@veteraneninloophuis-arnhem.nl, website: www.veteraneninloophuis-arnhem.nl


december 2015 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65