This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag Vraag en antwoord


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


In elke Checkpoint beantwoorden wij een veelgestelde vraag aan het Veteranenloket.


Is het Veteranenloket ook bereikbaar tijdens de feestdagen? Het Veteranenloket is voor noodgevallen 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dus ook tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor overige, niet dringende vragen, zoals het doorgeven van een adreswijziging, is het Veteranen- loket gesloten tijdens de kerstdagen en op 1 januari 2016. In 2016 is het Veteranenloket op dezelfde wijze bereikbaar als in 2015: voor nood- gevallen 24 uur per dag en 7 dagen per week en voor vragen over dienstverlening, zoals diensten van het Veteraneninstituut, is het loket tijdens kantooruren (08.30 tot 17.00 uur) bereikbaar.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


Klachten in de decembermaand


December is niet voor iedereen een feestelijke maand. Veteranen die kampen met aanhoudende psychische klachten door een uitzending kunnen daar dan extra last van hebben. Toch komen in deze maand gemid- deld minder hulpvragen bin- nen bij het Veteranenloket dan in


de rest van het jaar. Dat komt mogelijk omdat veteranen al zijn voorbereid en bovendien ontvangen veteranen in zorg vaak ook een preventief vangnet. Daarnaast zoeken veteranen elkaar wat vaker op in deze maand voor lotgeno- tencontact, ze beleven het zo samen. Bijvoorbeeld door activiteiten van


veteranenorganisaties en ontmoetings- centra. Waar komt die extra last eigenlijk vandaan? In december beleven we de kortste dagen, wat veteranen met psy- chische klachten hyperalert kan maken. De feestdagen kunnen daarbij zorgen voor een toename van eenzaamheid door bijvoorbeeld onbegrip van directe familie. Men kan dan niet genieten van deze dagen en raakt sterker in een isole- ment. Natuurlijk is er ook oudjaarsnacht en de aanloop daar naartoe met de knallen van het vuurwerk, wat tot her- beleving kan leiden. Al deze zaken kun- nen elkaar natuurlijk ook versterken. Partners en gezinnen van veteranen


hebben daar dan ook last van, wat weer een extra last voor de veteraan kan zijn. Maar zoals gezegd: veel veteranen zijn voorbereid en daardoor in staat deze maand relatief goed door te komen. Wat kun je doen als dat niet lukt en je een hulpvraag zich ontwikkelt in de decembermaand? Eigenlijk hetzelfde als in de rest van het jaar: contact opnemen met het Veteranenloket. Men staat daar voor je klaar, alle dagen van het jaar, 24 uur per dag. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


Lees Checkpoint ook digitaal


Met een pictogram is ook in deze Checkpoint aangegeven wanneer er in de digitale versie meer informatie en foto- en videomateriaal staat bij het betreffende artikel. In de digitale Checkpoint van deze maand vindt u onder meer de internetrubriek Intercheck en directe links naar websites met aanbiedingen.


Inlogprocedure Als u in de App Store of Play Store zoekt op Checkpoint, staat de app van het vetera- nentijdschrift bovenaan. U klikt op het icoontje (logo) van Checkpoint en vervolgens op inloggen. Alle veteranen, jong of oud, postactief of in werkelijke dienst en woon- achtig in binnen- of buitenland, loggen in met het veteranenpas- of peoplesoftnum- mer als inlognaam en als wachtwoord Checkpoint (met hoofdletter). Als u proble- men heeft met inloggen, neem dan contact op met checkpoint@xmediasolutions.nl. Ook niet-veteranen kunnen de app van Checkpoint downloaden, maar zij betalen € 1,79 per uitgave. Voor meer informatie en doorverwijzing naar de verschillende app-stores kunt u ook terecht op www.veteraneninstituut.nl/erkenning/checkpoint.


52 december 2015


Voorkeur voor digitaal? Wilt u alleen de digitale Checkpoint lezen en niet meer de papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@veteraneninstituut.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65