This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Over veteranengedichten op internet


Ook op internet is de nodige veteranenpoëzie te vinden. In Amerika zijn er websites die specifiek op dit onderwerp gericht zijn. Maar ook in Nederland worden er op internet veteranengedichten gepu- bliceerd.


Door: Wim van den Burg I


n september 2012 inter- viewde Jeroen Vullings de Amerikaanse veteraan Kevin C. Powers. In 2004 en 2005


diende hij in Irak, als Machine Gunner in Mosul en Tal Afar. In het interview met deze veteraan naar aanleiding van zijn debuut- roman vertelde deze dat hij al op zijn 12e de verzamelde gedichten van Dylan Thomas las, hij er niets van begreep, maar de gebruikte taal prachtig vond. Na zijn vertrek uit het leger deed hij vrijwilligerswerk in een veteranencentrum. Hij las daar poëzie met ze, gedichten over de oorlog, gedichten van veteranen, gedichten die hem dierbaar waren. De genezende, vitaliserende kracht van taal, die nergens krachtiger is dan in poëzie, helpt volgens hem veteranen hun ervaringen te ver- werken. Hij merkte daar dat er een onbenoembaar begrip bestaat tussen veteranen, uit álle oorlogen. In de Verenigde Staten worden elk jaar speciaal voor veteranendag gedichten gemaakt. Daarnaast zijn er ook websites die specifiek zijn gericht op poëzie van en voor veteranen of websites die daar een belangrijke plaats voor inruimen. Goede voorbeelden daarvan zijn PoetPatriot.com en Poetry Soup. In Nederland zijn dit soort specifieke websites vrijwel niet te vinden, maar dat betekent niet dat er in ons land geen aandacht op internet wordt besteed aan gedichten van en voor veteranen.


Nederlandse veteranen Op Facebook vonden we de Vetera- nen Gedichten Community. Dit is


een pagina voor veteranen die hun ervaringen vertellen in gedichten en poëzie voor veteranen en anderen. De website zorgvoorveteranen.nl beschikt over een forum waarop op de pagina Gedichten & Poëzie een aantal gedichten van Jan de Jong over Libanon staat. De website is van Veteranenzorg in Stad en Ommeland en is onderdeel van Zorggroep Stad en Ommeland. Dit is een organisatie die zorg biedt aan veteranen met PTSS en als werkterrein de drie noordelijke provincies heeft. Op de website van nederlandsindie- veteraan.nl van Barend van den Els- kamp wordt ook aandacht besteed aan poëzie. Thema’s zijn: de bete- kenis van de veteranenspeld, ons Indië, heimwee en de jongen van de AAT. Het gedicht op de startpagina beschrijft een konvooi. Opmerkelijk is dat het gedicht van de Indiëvete- ranen ‘ze zeggen ……… maar’ ont- breekt. Dat gedicht vond de redactie terug op de website van de Leeuwar- der Courant. Veteraan in de Klas Rob van der Pol gaf een gastles voor de Kunstenma- kers in Almere. Naar aanleiding van onder meer de gastles is een gedicht geschreven voor een musical. Dit gedicht is terug te vinden op de website van het Veteraneninstituut.


Verwerking Een orkaan van dia’s in mijn hoofd is een gedichtenbundel van Mike


Schutters. Hij is een trouw bezoe- ker en vrijwilliger van het Vetera- nencafé Omgeving Nijmegen. Ook is hij met regelmaat te vinden op de avonden van stichting Sociëteit Voor Anker. Na zijn uitzendingen in 1994 en 1996 naar voormalig Joegoslavië en in 2004 naar Irak is bij hem PTSS geconstateerd. Door middel van het schrijven van gedichten kan hij de gevoelens waarmee hij worstelt tot uiting laten komen. Daarmee is dit voor hem een enorme steun bij zijn verwerking(en) en behandeling(en). Dit sluit ook naadloos aan bij de opmerking van de Amerikaanse veteraan Powers, eerder genoemd in dit artikel, dat er een onbenoem- baar begrip bestaat tussen vetera- nen, uit álle oorlogen.


Oorlogspoëzie Tot slot: Albert Verbeek schreef in 2009 in de Groene Amsterdammer een artikel naar aanleiding van het gesprek dat hij had met onder ande- ren veteraan Brian Turner die in Rotterdam was voor het veertigste Poetry International Festival. Turner was zeven jaar in dienst bij het Amerikaanse leger en zat in Bosnië en Irak, waar hij een jaar lang een infanteriebataljon leidde. Centraal in het artikel staat de functie van deze oorlogspoëzie. Stelling daarbij is dat zolang de mens er is, er oorlog zal zijn, maar ook poëzie.


december 2015 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65