This page contains a Flash digital edition of a book.
Generaal-majoor b.d. Cees Nicolai overleden


Generaal-majoor b.d. Cees Nicolai is 2 november op 68-jarige leeftijd over- leden. Nicolai was in 1995 als chef-staf van het VN-commando in Bosnië de contactpersoon tussen Dutchbat en het VN-hoofdkwartier in Zagreb. In deze rol was hij betrokken bij de val van Srebrenica en bij het beoordelen van verzoeken om luchtsteun door Dutch- bat in Srebrenica. In de aanloop naar


de val van de enclave wees hij twee verzoeken om luchtsteun van Dutchbat- commandant Karremans af, omdat er naar zijn mening geen sprake was van directe gevechtshandelingen. Toen dat op 11 juli 1995 wel het geval was, wei- gerde de Franse VN-generaal Janvier dat verzoek in te willigen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hadden


afgesproken de troepen van Mladic niet aan te vallen om het leven van blauw- helmen niet in gevaar te brengen. In de periode ervoor waren VN-militairen gegijzeld door de Bosnische Serviërs. Na het Srebrenica-drama promoveerde Nicolai tot de rang van generaal-majoor. Hij ging in 2004 met FLO. (JR)


Avondje NAC voor veteranen


Foto: ministerie van Defensie


Zo’n zeshonderd veteranen zijn 20 november te gast geweest bij voetbalclub NAC. De club uit Breda had via het Veteranen- instituut kaartjes beschikbaar gesteld voor de wedstrijd tegen streekgenoot FC Den Bosch. NAC won de wedstrijd met 3-0. Het gebaar van de club heeft ook te maken met de band van


Breda met Defensie. “We zien het als een eerbetoon. Zeker omdat Breda een rijke militaire historie heeft, met de KMA en diverse kazernes”, aldus woordvoerder Perry Hendriks van NAC in de regionale krant BN DeStem. (JR)


Nederlandse mariniers in snelle reactiemacht


Eind november tekenden de ministers van Defensie van Nederland, Groot- Brittannië, Denemarken, de Baltische staten en Noorwegen een oprichtings- document voor een nieuwe snelle reac- tiemacht. In de reactiemacht werken de landen militair samen, Nederland


draagt bij met mariniers en schepen. De zogenoemde Joint Expeditionairy Force kan overal ter wereld worden ingezet in tijden van crisis, maar ook voor missies van de EU of VN. “Deel- nemen aan de Joint Expeditionary Force verbreedt de mogelijkheden voor


een snelle, effectieve reactie die ook het Nederlandse veiligheidsbelang dient”, aldus minister Jeanine Hennis- Plasschaert van Defensie. Nederland neemt ook deel aan de flitsmacht van de NAVO en aan zogeheten EU-battle- groups. (LvD)


december 2015 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65