This page contains a Flash digital edition of a book.
De uitreiking van het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen door IGK Bart Hoitink.


Familiegevoel Maar vandaag is dan het moment daar: de aanwezigen vertrek- ken naar de appelplaats, waar het insigne wordt uitgereikt. Daar aan- gekomen blijken de grijze wolken van vanochtend plaats te hebben gemaakt voor een blauwe lucht en zelfs een waterig zonnetje. Eerst houdt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Bart Hoitink een toe- spraak waarin hij terugblikt op de missie UNIFIL en het weinige begrip bij thuiskomst en uiteinde- lijk stilstaat bij de erkenning van vandaag voor “mensen die door- gaan waar anderen stoppen en die beschermen wat ons dierbaar is.” Vervolgens krijgt iedereen het insigne opgespeld. De muziek klinkt en het thuisfront maakt driftig foto’s. Daarna houdt de bataljons- commandant van 44 Pantserinfante- riebataljon (44 Painfbat), waaronder de meeste Unifillers vielen, een speech over de verbondenheid tus- sen de leden en veteranen van het bataljon. “Als je kameraad je nodig heeft, sta je voor hem klaar. Als je maat je roept, dan kom je. We zijn als familieleden met hetzelfde


embleem.” Dat familiegevoel heeft veteraan André Terlouw ook als hij hier rondloopt, maar dan wel heel letterlijk: maar liefst zeven familieleden van hem dienden bij 44 Painfbat. “Dat geeft het wel iets extra’s om hier te zijn. Het klikt hier allemaal aan elkaar. Het is een heel verschil of je hier op deze kazerne bent of ergens anders.” Na de speech van de bataljonscom- mandant worden er kransen bij het


monument voor de gevallenen gelegd. Er volgt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de Unifillers die niet meer in leven zijn vandaag. Dan klinkt het Wilhelmus. Na nog wat foto’s met familie, spoedt iedereen zich weer naar binnen. Want ondanks het waterige zonnetje is het toch wel erg koud op de appelplaats. En bovendien wacht binnen de blauwe hap.


Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen


In 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de dertien VN-vredes- machten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden. In deze periode heeft Nederland deelgenomen aan acht VN-vredesmissies, namelijk UNOGIL, UNIFIL, UNEF-1, UNTEA, UNOC, UNYOM, UNIPOM en UNTSO. Ruim 9.000 Nederlandse veteranen namen deel aan een of meer van deze missies, waarvan ruim 95 procent aan UNIFIL (1979-’85). De minister van Defensie heeft onlangs besloten een draaginsigne Nobelprijs VN-militairen in te stellen. De draaginsignes voor de Nobelprijs zijn dit jaar ontworpen en uitgereikt aan inmiddels 1850 veteranen, onder wie de 178 Unifillers die het insigne op 21 november kregen uitgereikt op de Johannes Postkazerne in Havelte.


Voor meer informatie over het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen: http://www.veteraneninstituut.nl/nobelprijs.


december 2015 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65