This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooggetuige


Terug bij de krijgsmacht Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 1960 bereikte Van Voorst Vader opnieuw het verzoek om te komen werken bij de krijgsmacht. Hij stemde in. Eerst was hij gees- telijk verzorger bij de Luchtmacht


Voorst Vader heeft de invulling van deze functie als allesbehalve eenvoudig ervaren. “Een echte machtspositie heb je niet. Je bent geen bisschop, zeg maar. Toch moet je soms ingrijpen in hele gevoelige en persoonlijke zaken. De kerken begrepen dat niet altijd even goed.” In december 1977 verliet Van Voorst Vader definitief de krijgsmacht.


Altijd tekortschieten? Van Voorst Vader is inmiddels 96 jaar. “Het is bijna onbeschaamd om zo lang te leven”, zegt hij met opnieuw een glimlach. Van Voorst Vader is nog steeds gelukkig met zijn echtgenote – “in alle opzichten een levenspartner” – in hun Bredase appartement. Na zijn afscheid van de krijgsmacht in 1977 vervulde hij nog een reeks van functies, inclusief een periode in Spanje om overwin- terende Nederlanders pastorale zorg te bieden. Alles bijeen omspant Van Voorst Vaders loopbaan een periode van bijna 75 jaar. Hij heeft natuurlijk veel zien ver- anderen. In zijn werk en in de maatschappij om hem heen. De ontkerstening van Nederland gaat hem aan het hart: de kerken raken leger en leger. Toch is de krijgs- macht ook in dit opzicht wel weer bijzonder. “Op missies is iedereen


Rudolph van Voorst Vader sluit het huwelijk van een jonge officier in maart 1969 in zijn periode als predikant aan de KMA. Foto: privécollectie Rudolph van Voorst Vader


Electronische en Technische School (LETS) op Deelen. Vier jaar later verhuisde hij naar de KMA in Breda. “De zeven jaren op de aca- demie behoren tot de mooiste van mijn leven.” Het waren ook de jaren van maatschappelijke verandering en politieke vernieuwing. De jaren van langharige dienstplichtigen en Jantjes die de Dam schoonveegden. Volgens Van Voorst Vader ging deze opwinding en vernieuwing echter grotendeels aan de KMA voorbij. “Het was er behoorlijk streng, de cadetten moesten in de weekeinden vaak binnenblijven.” Hij herinnert zich hoe twee homoseksuele cadet- ten werden weggestuurd van de opleiding. “Toen ben ik nog naar Noord-Holland afgereisd om in een gesprek de ouders voor te bereiden.” In 1972 volgde de benoeming tot hoofdluchtmachtpredikant. Van


44 december 2015


Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de oogen naar het onbekende land.


Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!


Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed!


(Jacqueline van der Waals, uit: Liedboek voor de Kerken)


altijd weer erg blij als de geestelijk verzorgers meedoen en meedenken. Zijn er mensen in nood, dan is de geestelijk verzorger extra welkom. Dat is altijd zo geweest.” Van Voorst Vader herinnert aan het bekende gezegde: “Als het oorlog is, zitten de kerken vol.” Hij verwelkomt ook het groeiend aantal vrouwen in het domineesambt. Waarom zou je immers, zo benadrukt hij, de helft van het geestelijk vermogen van de wereld uitsluiten? Ook het feit dat nu joodse, islamitische en hindoe- staanse geestelijken en humanisti- sche raadslieden deel uitmaken van de geestelijke verzorging, stemt hem tevreden. Naar reünies gaan, komt er helaas niet meer van vanwege de gevorderde leeftijd. Mensen bijstaan is wat dominee Van Voorst Vader altijd heeft gedreven. Hij besefte echter ook al vroeg dat je in het ambt van geestelijk verzorger altijd tekort zult schieten. Een besef dat bescheiden maakt. Hij ver- woordde dit gevoel ooit in het gedenkboek van 1-3 RI, Een bataljon trok voorbij. De belevenissen van een O.V.W.-bataljon 1944-1948: ‘Als dominee-strateeg faal je dikwijls, als tacticus schiet je vaak te kort. Je komt meermalen te laat op het toneel van de strijd en soms te vroeg.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65