This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


Militairen in de houding tijdens de Indië-herdenking in Roermond. Foto: Jan Peter Mulder


Hoe hoort de houding? Het eerste wat je in militaire dienst leerde en leert, is het aannemen van de juiste houding. Dat bij aller- hande gebeurtenissen, gezamenlijk en als persoon. Stond je er bij als een kromme banaan, dan was je de pisang. Tijdens herdenkingen is er een minuut stilte en klinkt het Wil- helmus. Bij de autoriteiten kun je vaak zien wie wel in militaire dienst


is geweest en wie niet. Jammer genoeg is de dienstplicht afgeschaft. Nu zie je de ene autoriteit strak in de hou- ding staan, de handen naar beneden. Maar steeds meer zie je ze staan met gebogen rug, kromme schouders en met gevouwen handen in, wat wel genoemd wordt, de gulpbedekkende houding. Pijnlijk was het beeld te zien bij de herdenking van de luchtlandin- gen in Ede. De commissaris van de


koning, de heer C. Cornielje, correct rechtopstaand. Naast hem, hoogwaar- digheidsbekleders, geschikt voor een bananenrepubliek. Geen goede gezamenlijke presentatie. Autoriteiten zouden eens moeten kijken naar de herdenking in Londen op Remem- brance Sunday in november. Daar zijn gedrag en kleding klasse!


Jaap van Ommen, Doesburg


Aanvulling en correcties


Checkpoint 9-2015 Check Up (pag. 8) Geen van de zes vrouwelijke veteranen in de Viva400 is win- naar geworden in de categorie Krachtpatsers. Dat werd ingeni- eur Nancy Klomp.


Checkpoint 8-2015 Ooggetuige Arie Noot (pag. 42 t/m 45) De afgeblazen operatie van de SAS om generaal Rommel in het nog bezette Frankrijk te ontvoeren of liquideren was gepland in juli 1944. In november 1941 was er een vergelijkbare actie van de SAS mislukt toen Rommel nog in Afrika actief was.


48


december 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65