This page contains a Flash digital edition of a book.
Poëzie voor en door veteranen


mijn vader is een militair in oorlog met zichzelf


Vreemd?


Ik liep op het strand, de zee sloeg om de kuiten. Het was nog heerlijk vroeg, dus weinig mensen buiten.


Toen zag ik haar, direct aan zee, een mooie Balinese vrouw. Zij wenkte mij en sprak heel zacht: “Weet dat ik van je hou.”


“Een Hollandse marineman aan Balinese kust. Jij moet mij pakken lieve schat, ik ben nog nooit gekust!” Zij had een mooie slanke hals, haar lippen waren teer, maar wat er daarna moest gebeuren, wist ik ineens niet meer.


Paniek maakte zich meester, wat kreeg ik het benauwd. Hoe deden wij dat vroeger toch, mijn god… wat word ik oud!


Mijn vrouw schudde mij wakker, keek mij vermanend aan en vroeg: “Vieze man, ben jij weer vreemd gegaan?”


Wim Degen


vijf jaar ouder dan ik nu ben ging hij de Koerden helpen verantwoording voor velen wie is er ziek genoeg


mijn vader is een militair in oorlog met zichzelf


teruggekomen uit Irak liet de oorlog maar niet los niet genoeg, nog lang niet klaar spookt telkens door zijn hoofd


mijn vader is een militair in oorlog met zichzelf


in gedachte blijft hij zwijgend in zijn eeuwigdurende strijd soms ben ik bang voor wat zal komen raak ik hem dan kwijt.


Job van Es


De jury


Barry Hofstede (43) is Bosniëvete- raan en sinds 2002 (toneel)schrijver. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen. ‘Oorlog’ en ‘veteraan zijn’ zijn terugkerende thema’s in zijn werk. Hij schreef meerdere hoorspelen en toneelstukken, waar- onder Thuisfront, over de opvang en nazorg van veteranen en het thuisfront. In 2013 verscheen zijn eerste boek NL-Peacekeeper. De invloed van een uitzending op een mensenleven staat hierin centraal. Sinds 2007 is hij vaste columnist bij Checkpoint. Dichters die hij graag leest of waar hij graag naar luistert: Bill Shields, Gerrit Achterberg, Bob Dylan, Mark E. Smith, Ted van Lies- hout en Billy Childish.


Dichter Menno Wigman (49) publi- ceerde meerdere dichtbundels, waaronder de debuutbundel Zomers stinken alle steden (1997) en Zwart als kaviaar (2002) waarvoor hij de Jan Campert-prijs kreeg. In januari 2012 verscheen Mijn naam is Legi- oen, een bundel die zeer goede kri- tieken kreeg en inmiddels zes keer is herdrukt. In datzelfde jaar werd hij tot Stadsdichter van Amsterdam benoemd. In 2005 verbleef hij drie maanden als poet in residence in de psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder waar hij een dagboek bijhield dat in 2006 gepubliceerd werd. Ook gaf hij poëzielessen aan gedetineerden in de Bijlmerbajes. Begin 2016 ver- schijnt zijn nieuwe dichtbundel Slordig met geluk.


Anne Salomons (56) is freelance- journalist, columnist bij de Amster- damse daklozenkrant Z! en sinds 2006 redacteur bij Checkpoint. Haar aandacht gaat onder meer uit naar psychosociale onderwerpen en vete- ranenwelzijn. Tijdens haar studie Algemene Taalwetenschappen in Leiden (1985-’89) las zij liever poëzie dan de verplichte vaklitera- tuur. Haar favoriete Nederlandse dichters zijn onder anderen Hans Andreus, Gerard Reve en Menno Wigman.


20


december 2015


Foto’s: Bitgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65