This page contains a Flash digital edition of a book.
Over grenzen


Dit jaar viert het Korps Mari- niers zijn 350-jarig bestaan. Ter omlijsting verschenen verschillende boeken over de geschiedenis van het korps. De meest recente en gedegen bijdrage is Over grenzen. Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015, ver- zorgd door het Nederlands Instituut voor Militaire His- torie (NIMH). Rode lijn door het boek is deze stelling: van alle krijgsmachtonder- delen was het Korps Mari- niers ‘van nature’ het meest geschikt om na het einde


van de Koude Oorlog de omslag naar expeditionaire operaties te maken. Het was eigenlijk business as usual. Kritiek op het mariniers- optreden (en met name ook op andere betrokkenen en ‘het hogere dek’) is er zeker. Maar de algemene teneur is toch: ‘Als een marinier het niet kan, wie dan wel?’ Het boek is geschreven in een prettige, licht zakelijke en verzorgde stijl die NIMH- publicaties eigen is. Voor een heel breed publiek lijkt het boek niet bedoeld. Wie nieuwe mariniers wil wer- ven, zal eerder naar het meer journalistieke QPO. Korps Mariniers sinds 1665 van Arie Booy grijpen. Voor de fijnproevers valt er echter meer dan genoeg te genie- ten in Over grenzen. Zoals de stellige uitspraak: ‘Aan enthousiasme ontbrak het niet: de mariniers waren bijvoorbeeld graag met de Britten in 2003 op de Iraakse kust geland.’ Of een saillant detail uit de zaak-Eric O.,


Berlijn was. Hij bleef de hele oorlog maar doorseinen, met een door de geallieerden gekraakte code, over wat hij nu weer zoal besproken had met zijn Duitse tafelgenoten. Het is een soort internatio- nale vergelijking geworden, waarbij de auteur zich ook afvraagt hoeveel en wat het allemaal opgeleverd heeft. Hierbij komt de rol van het verzet er bekaaid vanaf en ook het voor Nederland zo belangrijke Engelandspiel wordt tot zijn internationale


proporties van enkele blad- zijden gereduceerd. Voorts blijkt dat de succesvolle misleidingsoperatie om de werkelijke locatie van de landingen op D-day te ver- hullen, operatie Fortitude, in het niet viel vergeleken bij de misleidingsoperatie van de Sovjet-Unie, operatie Klooster, waarbij de Russen ten koste van 70.000 man aan verliezen de Duitse aan- dacht voor de tegenaanval bij Stalingrad afleidden. Eigenlijk is het meest verba- zingwekkende dat uit Has- tings' boek naar voren komt datgene wat niet gebeurd is. Terecht stelt hij vast dat Duitsland, dat toch een aan- valsoorlog voorbereidde, wel erg weinig voorbereid was als het om het winnen van inlichtingen ging. De Duitse admiraal Canaris, hoofd van de Abwehr, bleek niet zozeer een man die Hitler haatte als vooral een man die ter zake uitermate onkundig was. Wel slaagden ze erin om af te


waarbij een sergeant-majoor een waarschuwingsschot afvuurde dat hoogstwaar- schijnlijk een Irakees dode- lijk trof. De broer van het slachtoffer kwam met een compensatievoorstel: tien vrouwen of honderdduizend dollar. ‘En dan zand erover.’ De verantwoordelijke offi- cier kon dat niet toezeggen, merkt het boek haast ter- loops op… Een mooie toevoeging zijn de filmbeelden die via een Layar-app kunnen worden opgestart voor smartphone of tablet. (CK)


Over grenzen. Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015 – Arthur ten Cate, Sven Maaskant, Jaus Müller en Quirijn van der Vegt 344 pagina’s, geïllustreerd € 34,90 (veteranenprijs € 29,90, zie pag. 40) Uitgeverij Boom, Amster- dam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789461059031


luisteren en codes te breken, maar een agent in de hogere Britse kringen laten infiltre- ren, zoals de Sovjet-Unie wel herhaaldelijk lukte, daarin zouden ze nooit slagen. Niet dat dit voor de Sovjet-Unie nu onmiddellijk een voor- deel bleek. Hier wraakte zich dat dictaturen, net als Japan en nazi-Duitsland toen, de neiging hebben niets met onwelgevallige informatie van doen te willen hebben. Dan is de ingebakken waar- heidsvinding van democra- tieën een waar voordeel bij het voeren van ‘de geheime oorlog’. Een wijze les voor vandaag de dag. (GA)


De geheime oorlog, Spion- nen, codes en verzet 1939- 1945 – Max Hastings 656 pagina’s, geïllustreerd € 29,99 (e-book: € 9,99) Uitgeverij Hollands Diep, Amsterdam (tel: 020- 4624300) www.hollandsdiep.nl ISBN 9789048827213


Kort Gepeperd verleden


De gedeelde geschiede- nis van Nederland en Indonesië is bepaald door strijd en controverse. Gepeperd verleden. Indo- nesië en Nederland sinds 1600 gaat over dat lange gezamenlijke verleden. Grote thema’s als kolo- niale repressie, geweld, Indonesisch nationa- lisme, vrijheidsstreven en dekolonisatie worden verbeeld in geschiede- nissen van voorwerpen in het Rijksmuseum. Conservator geschiedenis (20e eeuw) in het Rijks- museum Harm Stevens toont het steeds verschui- vende perspectief op het verleden en laat zien hoe de beelden ervan door onze voorouders zijn gemanipuleerd.


Gepeperd verleden. Indo- nesië en Nederland sinds 1600 – Harm Stevens 180 pagina’s, geïllus- treerd € 24,50 VanTilt, Nijmegen (tel: 024-3602294) www.vantilt.nl ISBN 9789460042188


december 2015


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65