This page contains a Flash digital edition of a book.
10V02 Vriendenclub Sorong- Klamono Oud-Mariniers Nieuw-Guinea 5-7-1955 wenst alle oud-mariniers en hun familieleden all over the world een voorspoedig 2016. Reacties: J. de Bruijn, tel: 010-4351026 of W. Beurs- kens, tel: 077-4771993.


10V03 Op 24 oktober heeft de Commandant der Land- strijdkrachten luitenant- generaal De Kruijf, het draaginsigne verbonden aan de Nobelprijs voor de Vrede 1988 uitgereikt aan de laatste NL UNIFIL eenheid DIC IV. De uitreiking vond plaats in het onlangs geopende Veteraneninloopcentrum te Arnhem tijdens de zesde reünie van de compagnie. Het draaginsigne werd uit- gereikt aan ruim zeventig oud-DIC IV-militairen en aan de nabestaanden van zes van de elf reeds overleden leden van de compagnie. Met name deze laatste groep, ouders, echtgenotes en kinderen, stelde het zeer op prijs het insigne te krijgen te mid- den van de vrienden van hun relatie. Het gezamenlijk herinneringen delen gaf een extra dimensie aan de bij-


10V05


eenkomst. Info: G. Pastoor, e-mail: ger.pastoor@planet.nl.


10V04 Op zaterdag 6 februari 2016 vindt de uitreiking van het draaginsige Nobelprijs VN-militairen aan voor- malige UNIFIL-militairen plaats. De uitreiking zal plaatsvinden op een gedenk- waardige wijze tijdens een buitengewone reünie DIC-I op het Veteraneninstituut in Doorn. Momenteel zijn er bijna zeventig oud-compag- nieleden voor wie het draag- insigne is aangevraagd. Info: Ruud Krijnen, e-mail: wpjm.krijnen@mindef.nl, website: www.dic1.nl.


10V05 Op 22 oktober was een bijzondere bijeenkomst bij het Veteraneninstituut in Doorn. Bij deze bijeenkomst werd het Ereteken voor Orde en Vrede postuum uitgereikt aan de dochter van Indië- veteraan Piet Proost. De onderscheiding, voorzien van alleen de jaargesp 1947, was eerder door het ministe- rie van Defensie aan de fami- lie toegezonden per post. Dit was voor de nabestaanden een behoorlijke domper. De directeur van het Veteranen-


10V06 Twee musea met als thema de Tweede Wereldoor- log hebben besloten om in 2016 onder één dak verder te gaan. Het gaat om het Achterhoeks Museum 1940-1945 en het Oorlogsmuseum Overloon. Op zondag 20 decem- ber sluit het Achterhoeks Museum 1940-1945 definitief zijn deuren. De collectie verhuist naar Oorlogsmuseum Overloon, waar een nieuwe tentoonstelling over Neder- land in de Tweede Wereldoorlog zal worden ingericht. De Achterhoekse collectie zal daar onderdeel van gaan uitmaken. Naar verwachting zal de nieuwe tentoonstel- ling in de zomer van 2016 worden geopend. De expositie zal in het teken staan van de moeilijke keuzes waarvoor mensen in oorlogstijd kunnen komen te staan. Oorlogs- museum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


instituut Frank Marcus had hier lucht van gekregen en nodigde dochter Inka uit op het Veteraneninstituut en heeft daar met gepaste eer het ereteken en de vier jaar- gespen (1946-1949) alsnog uitgereikt. Door zijn per- soonlijke inzet werd het een heel bijzondere uitreiking en kreeg Piet Proost de eer die hem toekwam. Info: J. Litjens, e-mail: litjens.jan@gmail.com.


10V07 Op 14 oktober is een compleet nieuwe marinever- eniging opgericht onder de naam Post Actieve Marine afgekort PAM. Deze vereni- ging is toegankelijk voor eenieder die bij de Konink-


lijke Marine heeft gediend of nog actief werkzaam is. De PAM is te bereiken via de website www.postactieve- marine.weebly.com. Behalve de aanwezigheid op internet, waar de club een podium biedt voor actief en postac- tief marinepersoneel om elkaar virtueel te ontmoeten, informatie uit te wisselen en verhalen te lezen, is de PAM van plan eenmaal per jaar een marinegerelateerde reü- nie te organiseren. Bij het toe- nemen van het aantal leden kunnen ook regiobijeen- komsten georganiseerd gaan worden. Informatie over het lidmaatschap/donateur- schap kunt u op de website vinden.


december 2015 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65