This page contains a Flash digital edition of a book.
Gezocht: jonge veteranen voor panel lokale veteranendagen


Jaarlijks organiseert het Veteranenin- stituut (Vi) met het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag een inspi- ratiebijeenkomst over lokale vetera- nendagen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten die meer willen weten over of leuke ideeën zoeken voor een lokale veteranendag. Een veelgestelde vraag van gemeenten is hoe zij het pro- gramma interessanter kunnen maken


voor jongere veteranen. Daarom is het Vi op zoek naar jonge veteranen (jonger dan 40 jaar en zowel in als uit dienst) die hierover mee willen denken in een panel. Dit panel komt bij elkaar op zaterdag 9 januari van 11.00 uur tot 14.00 uur of dinsdag 12 januari van 18.30 uur tot 21.30 uur. Ben je veteraan en jonger dan 40 jaar, heb je goede ideeën over hoe lokale


veteranendagen leuker gemaakt kunnen worden en wil je die delen? Of wil je eerst meer informatie? Mail dan naar: c.cloo@veteraneninstituut.nl (Charlene Cloo). Geef vooral aan welke van de twee data je voorkeur heeft. Let op: er is slechts beperkt ruimte in het panel beschikbaar! (CC)


Actueel overzicht uitreikingen draaginsigne Nobelprijs


Veteranen die recht hebben op het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen, geven bij het aanvragen aan of zij het draaginsigne thuisgestuurd of uitgereikt willen krijgen. Veel veteranen hebben het draaginsigne Nobelprijs inmiddels uitgereikt of thuisgestuurd gekregen. Op de website van het Veteraneninstituut staat een overzicht van alle tot dan toe bekende uitreikmomenten. Dit overzicht wordt aan- gevuld wanneer er nieuwe uitreikingen bekend zijn. Ook in 2016 staan al enkele uitreikmomenten gepland. Op 16 januari ontvangen veteranen het draaginsigne Nobelprijs tij- dens de Libanonontmoetingsdag in Veteranenhuis de Treffer in Eindhoven. Op 22 januari ontvangen veteranen via Stich- ting Marechaussee Contact het draaginsigne in het Mare- chausseemuseum Dependance in Buren of op de Koning Wil- lem III Kazerne in Apeldoorn. Aanmelden voor een van deze uitreikmomenten kan nog steeds (zie ook Checkpoint 9-2015). Heeft u recht op het draaginsigne en wilt u deze op een bijeen- komst uitgereikt krijgen? Vraag het draaginsigne Nobelprijs aan en kies voor een van de bestaande uitreikmomenten. U kunt het draaginsigne uiteraard ook thuisgestuurd krijgen. Alle informatie, evenals de aanmeldprocedure en de actuele uitreikmomenten, vindt u op veteraneninstituut.nl/uitreiking-nobelprijs. Lukt het niet om via internet het draaginsigne aan te vragen? Neem dan contact op met het Vete- raneninstituut op 088-3340050 of info@veteraneninstituut.nl. (CC)


Foto: ministerie van Defensie december 2015 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65