This page contains a Flash digital edition of a book.
Dichters door de oorlog


Mijn vriend, je zou het voorgoed uit je kop laten Jonge jongens, hunkerend naar heldenroem Zo stomweg die godvergeten leugen wijs te maken: Dulce et Decorum est pro patria mori


Dit zijn de laatste zinnen van het gedicht ‘Dulce et Decorum est’ van de Britse dichter Wilfred Owen, die in de Eerste Wereldoorlog vlak voor de wapenstilstand in 1918 zou sneuvelen. Het gedicht werd in 1920 postuum gepubliceerd en gaat over een militair die langzaam een verschrikkelijke dood tegemoet gaat door het gifgas dat hij heeft ingeademd. De laatste zin is een citaat uit een gedicht van de Romeinse dichter Horatius die eeuwen eerder al schreef dat het ‘zacht en eervol’ was om ‘te sterven voor het vaderland’. Deze zin was ook terug te vinden in de muur van de kapel van Sandhurst, de Britse koninklijke militaire academie, waar het aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in 1913 was aangebracht. Ook op het Arlington Memorial, de Amerikaanse erebegraafplaats in Washing- ton, is deze zin aangebracht. Voor Owen was het de ‘godvergeten leugen’ en als men thuis kon zien hoe afschuwe- lijk die dood in werkelijkheid was, zou men het niet meer kunnen opbrengen deze opnieuw te vertellen.


Met de referentie aan het gedicht van Horatius gaf Owen ook met- een aan dat er sprake is van een eeuwenoude traditie als het gaat om het dichten over de strijd. Een lange traditie is het die er meestal ook in dezelfde glorieuze manier over sprak. Dit was ook het geval geweest met de Britse poëzie die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vooral werd gedo- mineerd door dichters als Rudyart Kipling en Rupert Brooke. De laat- ste zou vooral beroemd worden om zijn gedichten waarmee hij het Britse rijk de glorieuze grote oorlog in zou begeleiden. Uit zijn gedicht ‘The soldier’ komen de beroemde zinnen: ‘If I should die, think only this of me. That there’s a corner in some foreign field. That is for ever England.’ Een lot dat hemzelf beschoren was toen hij als luitenant, onderweg naar de landingen bij Gal- lipoli in Turkije in 1915, aan een ziekte bezweek en begraven werd in een olijf- boomgaard op het eiland Skyros.


Kipling, die eenzelfde soort stijl bezigde als Brooke, was te oud om als militair te dienen. Wel zou hij als dichter zijn invloed aan- wenden om de aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden waar de


10 december 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65