This page contains a Flash digital edition of a book.
van WO II-veteranen die in Europa of voormalig Ned.- Indië hebben gevochten. Het onderzoek vindt plaats d.m.v. vragenlijsten. Bent u na 5 mei 1945 (in Europa) of na 15 augustus ’45 (in Indië) geboren en is uw (groot)- vader een WO II-veteraan, dan zou de onderzoeker het bijzonder waarderen als u deel zou nemen aan het onderzoek. Reacties: O. Sinke, e-mail: o.sinke@arq.org, tel: 06-49879307.


Overleden 10O01 Op 12 april jl. is Nieuw-Guineaveteraan Franciscus JacobusMaria Loew overleden. Loew heeft van 28 nov 1959 tot 24 mei ’61 als marinier gediend in Ned. Nieuw-Guinea. Cor- respondentie: mw Loew, Riekelstraat 7, 1785 NM Den Helder.


10O02 Op 5 september jl. is Hendrikus (Rieks) Drenth op 88-jarige leeftijd over- leden. Op 19 feb 1948 is Drenth naar Ned.-Indië ver- trokken met ss Sloterdijk. Hij diende als sld bij 5-9 RI en was gedurende 25 maan- den tropendienst werkzaam als chauffeur in het binnen- land van Zuid-Sumatra. Cor- respondentie: A. Tigelaar- Drenth, Meerstalstraat 10, 7906 CW Hoogeveen.


10O03 Op 5 september jl. is Hendrik Antonius van der Plaats op 85-jarige leeftijd overleden in Nieuw-Zee- land. Van der Plaats heeft van 1946 tot ’51 in Ned.- Indië gediend bij 35 AAT. Hij is in ’52 naar Nieuw- Zeeland geëmigreerd. Cor- respondentie: S. van der Plaats, 5 Trigg Cres, Tara- dale, Napier 4112, Nieuw- Zeeland.


10O04 Het bestuur van de Stichting Veteranen Purmerend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 19 september jl. W.J. (Walter) Catz op 88-jarige


leeftijd is overleden. Catz heeft gediend bij de code- dienst van de Koninklijke Marine in Ned.-Indië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1949 en ’50, het Officiersdienstkruis met het cijfer XX en het Draag- insigne Veteranen. Ook was aan hem de onderschei- ding Lid van de Orde van Oranje-Nassau toegekend. Correspondentie: voorzit- ter SVP, Peter Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail: info@ veteranenpurmerend.nl.


10O05 Op 4 oktober jl. is A.W. van Oosterhout op 89-jarige leeftijd overleden. Van Oosterhout maakte deel uit van het 4e Eskadron Pantserwagens en heeft drie jaar in Ned.-Indië gediend. Correspondentie: mw Van Oosterhout, Arke Noestraat 55, 5041 LK Tilburg.


10O06 Op 7 oktober jl. is oud-Indiëganger Wim Huijs overleden. Huijs was onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Correspondentie: fam Huijs, Americaanseweg 120, 5964 PB Meterik.


10O07 Op 8 oktober jl. is Jacobus Johannes (Co) Looten overleden. Looten was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en voorzitter van de onderafdeling van het Contact Oud-Mariniers Rotterdam. Correspondentie: fam Looten, Tiesselings- waard 104, 3078 PX Rotter- dam.


10O08 Op 10 oktober jl. is in Neukirchen, Oostenrijk, maj b.d. KL KNIL-veteraan Martin Médart op 97-jarige leeftijd overleden. Médart was drager van het Kruis van Verdienste 1952. Na de KMA Bandoeng in ’37 werd hij ingelijfd bij het KNIL, in ’50 ingescheept naar Neder- land, waar hij in ’64 in de rang van maj KL Infanterie vervroegd met pensioen is gegaan. Na zijn diensttijd


december 2015 35


is hij zich gaan specialise- ren in meditatie, polarity, mental healing en reiki. De laatste elf jaar woonde hij bij zijn dochter in Oosten- rijk. Correspondentie: Ineke Médart (dochter), Rodelaan 299, 2272 SG Voorburg, e-mail: medart@ziggo.nl.


Boeken en tijdschriften 10B01 Gratis af te halen: Checkpoint: jaargangen 2000 (nr. 1 t/m 4) en jaren 2001 t/m 2008, De Opmaat: dec. 1995 t/m juli 2000, Landmacht: 2008 (nr. 3 t/m 8) en Post-Actief: 2008 (nr. 2 t/m 4). Reacties: C. Verhagen- Martens, Brink 62, 3861 VB Nijkerk, tel: 06-46114344, e-mail: connymartens@upcmail.nl.


10B02 Gezocht: boek van de 43e Hulpverbandplaats 1949-1951 (G.C. Hoogeboom). Reacties: E. Weijs-Postma, Scheerwolderweg 24, 8371 WJ Scheerwolde, tel: 0521- 370092, e-mail: erna.weijs@kpnmail.nl.


10B03 Aangeboden: twee weekbladen van de Mari- niersbrigade met de datum 12 en 29 jan 1949. Het week- blad heet Ik zal handha- ven. Hierin staan de eerste verslagen van de tweede politionele acties. Eveneens aangeboden: een marineblad genaamd Stella Maris, met


datum feb ’49. Reacties: P. Boender, e-mail: boender28@gmail.com.


Diversen 10D01 Gezocht: de nieuwe uitgave van de witte anjer en het herdenkings-/bevrij- dingsspeldje van 4 en 5 mei. Reacties: mw L. van Veen, Norbert-Giltjes-Strasse 5, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland, e-mail: aa.v.veen@hotmail.com.


10D02 Gezocht: ter voorbe- reiding van een reünie zoekt de Reünie Commissie van de 1e HpVa naar appellijsten en passagierslijsten van Medi- sche en Geneeskundige Troepen die van 1946 t/m ’51 in Ned.-Indië dienden. Reacties: Reünie Commissie 1e HpVa, Scheerwolderweg 24, 8371 WJ Scheerwolde, tel: 0521-370092, e-mail: erna.weijs@kpnmail.nl.


10D03 Ab Verhoef zoekt Indiëveteranen die hun reiservaringen met de troe- pentransportschepen met hem willen delen. Voor het uitbreiden van zijn website www.boordgeld.nl zoekt hij de hierop betrekking heb- bende reisgegevens, foto’s, documenten en het boord- geld. Reacties: A. Verhoef, Bramantestraat 55, 3066 BH Rotterdam, tel: 06-41019393, e-mail: a.verhoef2@chello.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65