This page contains a Flash digital edition of a book.
Muzikale missie


‘In gedachten even thuis zijn’


Milieuambtenaar Corné Brunt werd in 1994 met Dutchbat 1 uitgezonden naar Srebrenica. Hij voegt daar altijd direct aan toe dat ze als eerste lichting een relatief rustige uitzending hadden. Net als voor veel Bosniëveteranen is We’ve Gotta Get Out Of This Place voor Brunt nummer 1. Het nummer hoort echt bij zijn uitzending, daarvoor luisterde hij het niet. Take Me Home, Country Roads is voor hem gekoppeld aan het thuisfront. Tijdens zijn uitzending was hij bij dit nummer in gedachten even thuis.


Door: Linde van Deth Foto: Birgit de Roij


Top 3 van Corné Brunt


geweest?’ “Ik antwoord dan: ‘Srebre- nica.’ Wel zeg ik er gelijk achteraan: ‘De eerste lichting, dus de val van de enclave heb ik niet meegemaakt. Wij hebben een relatief rustige periode gehad’”, vertelt Brunt. En zo heeft hij het ook ervaren, ondanks schietinci- denten en gevaar voor mijnen. Hij werd van maart tot juni 1994 met Dutchbat 1 uitgezonden in het kader van UNPRO- FOR. “Over het algemeen kijk ik op mijn uitzending terug als een mooie en spannende tijd.” Zijn uitzending met 11 Infbat Lumbl GG bestond uit het in de gaten houden en uit elkaar houden van de strijdende partijen. In een cyclus van steeds drie periodes bemanden ze twee periodes een observatiepost, waar ze vooral de troepenbewegingen van de strijdende partijen in de gaten hielden, en brach- ten ze een periode door op de com- pound.


A


Het zit erop Aan zijn nummer 1, We’ve Gotta Get


ls mensen erachter komen dat Corné Brunt (46) vete- raan is, volgt natuurlijk de vraag: ‘Waar ben je


Out Of This Place, heeft Brunt een specifieke herinnering. “Wij stonden opgesteld op de appelplaats bij de accu- fabriek in Potocari. We hadden net de overdracht aan Dutchbat 2 gehad. Na de afsluitende woorden van de com- mandant stonden we in de houding te wachten op de bussen die ons naar het vliegveld zouden brengen. Nog onder de indruk van dit alles knalde ineens dit nummer uit de luidsprekers. Op dat moment werd even de spanning gebro- ken van ‘het uitgezonden zijn’ en dit maakte plaats voor het gevoel van ‘het zit erop, wij hebben onze plicht gedaan, we kunnen naar huis’.” Take Me Home, Country Roads is vooral gekoppeld aan het thuisfront. Brunt draaide dit nummer thuis voor zijn uitzending met zijn vriendin, nu zijn vrouw. “Tijdens de uitzending, als ik naar dit nummer luisterde, kon ik met mijn gedachten weer even ‘thuis’ zijn.” Op 3 staat In The Dutch Mountains. “Tijdens een van mijn tours op OP Romeo kwam de pelotonscommandant langs tijdens een patrouille om onder meer de bevoorrading te regelen. Tij- dens zijn bezoek stond dit nummer op, waarbij hij tijdens het doornemen van


1. We’ve Gotta Get Out Of This Place – The Animals


2. Take Me Home, Country Roads – John Denver


3. In The Dutch Mountains – The Nits


de inventarisatielijst, van harte begon mee te ‘spelen’. Die setting is mij juist door dit nummer bijgebleven.”


Speciale betekenis Hij luisterde op uitzending maar spo- radisch naar muziek, er was weinig tijd. Af en toe ’s avonds, als er bat- terijen waren voor de walkman. Op OP Romeo konden de militairen BBC World ontvangen. “Zo heb ik live de FA Cup finale van 1994 tussen Manchester United en Chelsea mee kunnen maken. Toch wel apart.” Brunt vertelt dat hij voor zijn uitzen- ding weinig met deze nummers had, We’ve Gotta Get Out Of This Place ont- brak daarvoor in zijn muzikale collec- tie. “Doordat deze plaatjes op een bij- zonder moment werden gedraaid, heb- ben ze een speciale betekenis voor mij gekregen. Een speciale betekenis die gerelateerd is aan mijn uitzending.”


december 2015 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65